Kitaab Al-Adhkaar

Kitaab al-Adhkaar is geschreven door Imam An-Nawawi en bevat een grote verzameling smeekbeden.