Smeekbede bij het wakker worden

Alle lofprijzingen komen toe aan Degene Die het gemakkelijk heeft gemaakt voor ons om Hem te gedenken. We hoeven er enkel een prachtige smeekbede voor uit te spreken en we kunnen dat doen door in de voetsporen van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) te treden en de smeekbeden en lofprijzingen te gebruiken die hij gewend was te gebruiken. Eén van deze smeekbeden is een smeekbede die hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gebruikte bij het ontwaken. Een korte en daardoor makkelijk te leren smeekbede die geen enkele moeite zou hoeven kosten als je het iedere ochtend zou zeggen bij het ontwaken. Laten we dus deze woorden van onze geliefde Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gebruiken en onze dagen beginnen met het lofprijzen van Allah. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua bij pijn

Iedereen van ons heeft weleens te maken met pijn en dat was niet anders in de tijd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Toen er iemand bij hem (vrede en zegeningen zij met hem) kwam met pijn, gebood de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) degene om zijn hand te leggen op de plek waar hij pijn heeft en om dan… Lees verder…

Smeekbede staat in Ziekte en genezing |

Dua voor nieuwe kleding

Allah de Verhevene is de Voorziener. Hij voorziet ons van zuurstof, eten, drinken, onderdak en heel veel meer, zoals dat Hij ons kleedt. We staan er vaak niet eens bij stil hoe begunstigd we zijn, hoeveel gunsten Allah ons dag in dag uit schenkt, doordat het zo normaal lijkt dat we eten en drinken hebben, kleding, een dak boven ons hoofd, dat de zon opkomt en weer ondergaat.. We zouden onszelf voortdurend moeten herinneren aan hoe groot deze gunsten zijn. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we Allah dankbaar zijn en onze dankbaarheid te uiten, zoals door de onderstaande smeekbede te verrichten wanneer we nieuwe kleding hebben. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Smeekbede bij het bezoeken van een zieke

Het bezoeken van je zieke broeder of zuster is zeer aangeraden in de islam en het is zelfs een recht wat zieken hebben op hun gezonde medemoslims. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De rechten van een moslim over zijn broeder zijn er vijf: de vredesgroet beantwoorden (salaam), de zieken bezoeken, begrafenissen bijwonen, gehoor geven aan de uitnodiging en het zeggen van ‘moge Allah jou barmhartig zijn (yarhamoekAllah)’ wanneer hij niest.” Maar wat kun je het beste zeggen als je een zieke bezoekt? Lees verder…

Smeekbede staat in Familie en omgeving, Ziekte en genezing |

Dua wanneer er iets gebeurt wat je liever niet hebt

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige, en in iedereen zit iets goeds. Streef daarom naar hetgeen wat profijtvol is voor jou en zoek de hulp van Allah. En als jou iets overkomt (in de vorm van problemen), zeg dan niet: “Als ik dat had gedaan, was dit en dat niet gebeurd”, maar zeg: “Allah heeft bepaald en wat Hij wilde deed Hij”, want “als” opent de deuren voor de Shaitan.” Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Wat te zeggen als je vervoermiddel het opgeeft

Velen van ons hebben hier weleens mee te maken gehad of krijgen er mee te maken: de auto geeft het op of de fiets is kapot gegaan, wat dan? En hoe gaan we daarmee om? Veel mensen zullen hierop reageren met gemopper en soms zelfs scheldend, maar is dat de wijze hoe de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zou reageren? Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Smeekbede bij het wakker worden in de nacht

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Wanneer de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) wakker werd en zich omdraaide, zei hij: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, de Enige, Degene aan Wie de hele schepping onderworpen is. Heer van de hemelen en de aarde en Heer van wat er tussen is, de Almachtige, de Vergevensgezinde.” Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua voor bij het aan- en uitkleden

Het aan- en uitkleden is een handeling die we dagelijks verrichten, soms zelfs meerdere keren op een dag. Maar in hoeverre staan we stil bij het feit dat dit één van de gunsten is waar Allah ons mee voorziet? De islam moedigt ons aan om dankbaar te zijn voor alles wat we krijgen, hoe groot of klein, normaal of bijzonder, goedkoop of duur het ook is. Prijs Allah daarom dus bij het aan- en uitkleden en laten we Hem dankbaar zijn voor de voorzieningen die Hij ons schenkt. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Wat te doen bij twijfel over het geloof

Eén van de manieren waarop de vervloekte shaitan ons van de waarheid probeert af te brengen, is door influisteringen. Hij fluistert ons zaken in waardoor we gaan twijfelen over ons geloof, moge Allah ons ertegen beschermen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “De shaitan zal tot iemand van jullie komen en zeggen: “Wie heeft de aarde geschapen?” waarop degene zegt: “Allah”, waarna de shaitan zegt: “En wie heeft Allah geschapen?” Wie van jullie dit overkomt, laat hem dan zeggen: “Ik geloof in Allah en in Zijn Boodschappers.” Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua om kennis en om met de rechtschapenen te zijn

Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) wordt vele malen bij naam in de Koran genoemd en is een verheven Profeet. Hij behoort tot de vijf vooraanstaande Profeten waartoe ook onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) behoort. Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) was een standvastig moslim, die overtuigd was van het zuivere monotheïsme: het alleen aanbidden van Allah. Hij was hier standvastig in en gaf zich over aan Allah, zelfs al werd hij vele malen beproefd door Allah met zware beproevingen. Zo werd Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) opgedragen door Allah om zijn eigen zoon te offeren. Hoewel vele van ons zouden twijfelen, was Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) standvastig en hij vertrouwde volledig op Allah dat Hij zou laten gebeuren wat goed was. Hij was bereid om zelfs zijn eigen zoon te offeren. Uiteindelijk stuurde Allah een ram, om die te offeren in plaats van zijn zoon, maar deze situatie is één van de vele voorbeelden die ons de standvastigheid van deze verheven Profeet tonen. In de Koran worden verschillende voorbeelden genoemd.

Ook staat er in de Koran een smeekbede vermeld die door Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) is uitgesproken. Deze smeekbede luidt: ‘Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen. En maak mijn naam vermaard onder de lateren. En maak mij één van de erfgenamen van de Tuin van de gelukzaligheid. En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden. En verneder mij niet op de Da waarop er wordt opgewekt.’ Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) vraagt hier allereerst om wijsheid, waarover Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat hij hiermee om kennis vroeg. En dat hij vroeg om met de rechtschapen moslims te zijn in deze wereld en in het Hiernamaals, degene die ook geloofden in het zuivere monotheïsme. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |