Allah is nabij degenen die smeekbeden verrichten

Allah zegt in de Koran:

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen.” 1

Allah is dus nabij Zijn dienaren en Hij beantwoordt onze smeekbeden wanneer wij Hem aanroepen. Het feit dat Allah het verrichten van smeekbeden tot Hem meteen noemt nadat Hij zegt dat Hij nabij ons is, laat zien dat het verrichten van smeekbeden één van de manieren is om nabij Allah te komen.

________________________________
1: Soerah Al-Baqarah 2:186