Dua is aanbidding

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“De smeekbede is aanbidding.” 1

Hierna reciteerde hij:

En jullie heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” 2

___________________
1. At-Thirmidhi en Aboe Dawoed
2: Soerah Ghafir 40:60