De beloning van dua is gegarandeerd

Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Er is geen persoon op aarde die Allah om iets vraagt zonder dat Hij hem verhoort of een evenredig kwaad van hem verwijdert, zolang het niet gaat om een zonde of het verbreken van de familiebanden.”

Hierop zei een man:

“Dan zullen we om veel vragen (smeekbeden verrichten).”

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reageerde:

“Allah is Vrijgeviger dan dat.” 1

Deze hadith bewijst dat Allah Zichzelf belooft heeft om dua die we tot Hem richten te verhoren. Natuurlijk moet hierbij wel rekening gehouden worden met de voorwaarden voor het verrichten van dua. Wanneer we daaraan voldoen, zal Allah ons verhoren of ons beschermen tegen een evenredig kwaad wat ons zou treffen, zolang we maar niet vragen om zondige zaken.

Wat voor excuses hebben we nog om geen dua te verrichten tot Allah? Ongeacht wat de uitkomst van onze dua zal zijn, het zal ons enkel van nut zijn. Ibn Hajar heeft gezegd dat iedere persoon die dua verricht, verhoord zal worden, maar de uitkomsten zullen verschillend zijn. Soms zullen we precies ontvangen waar we om gevraagd hebben en soms zal ons iets gelijkwaardigs gegeven worden, gelijk aan hetgeen waar we om gevraagd hebben. 2

______________________________
1: At-Thirmidhi (2827), sahih verklaard door Al-Albaanie
2: Fath Al-Bari, 11/95