Dua is een bescherming tegen de Woede van Allah

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Waarlijk degene die Allah niet aanroept, Allah is kwaad op hem.” 1

Dit omdat we de meest nobele daad van aanbidding verlaten, wanneer we Allah niet aanroepen. En behalve dat is het verlaten van dua, wanneer we dit doen uit hoogmoed, of doordat we denken dat we onszelf van nut kunnen zijn, een vorm van ongeloof in Allah en een vergoddelijking van onszelf.

Allah is dus kwaad op degenen die Hem niet aanroepen. Dit houdt in dat we onszelf tegen Zijn Woede beschermen door Hem wel aan te roepen. Allah houdt ervan om aangeroepen te worden, dit in tegenstelling tot de andere mensen. Een dichter zei eens hierover:

Allah wordt kwaad wanneer je stopt Hem te vragen
Terwijl de zoon van Adam kwaad wordt, wanneer hij gevraagd wordt.

Waarom zouden we stoppen met het aanroepen van Allah?

____________________________
1: At-Thirmidhi, sahih
2: At-Thirmidhi, sahih door Al-Albaanie.