Dua bewijst ons de vrijgevigheid van Allah

Eén van de Namen van Allah is Al-Karim, wat in het Nederlands ook wel vertaald kan worden als de Edelmoedige, de Vrijgevige, Degene die overvloedig geeft. Wanneer we kijken naar de dua die we tot Allah verrichten, dan zien we een bewijs voor deze Naam terug. Ieder schepsel kan immers Allah aanroepen (dua verrichten), dag en nacht, in de ochtend en in de avond, voor alles wat ze maar verlangen en Allah geeft, Hij geeft en Hij blijft geven. Allah zegt in de Koran:

Allen die in de hemelen en op de aarde zijn vragen Hem. Iedere dag is Hij bezig. 1

______________________________
1: Soerah Ar-Rahman 55:29