Dua is een teken van broederschap

Eén van de dua die een grote kans hebben om verhoord te worden is de dua die we voor onze moslimbroeder of zuster verrichten wanneer hij of zij afwezig is. Dit omdat zo’n dua een duidelijk teken is van liefde en solidariteit tussen de moslims. Het feit dat we een andere moslim herinneren tijdens zijn afwezigheid, onze handen opheffen naar Allah en een dua voor hem verrichten, bewijst dat we het goede voor hem willen. Het laat de bezorgdheid en zorg zien die we hebben voor onze medemoslims. En dat is hoe Allah de gelovigen beschrijft in de Koran, als degenen die bezorgdheid voelen en dua verrichten voor hun broeders en zusters in het geloof:

En degenen (moslims) die na hen kwamen, zeiden: “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, Meest Barmhartig.” 1

______________________________
1: Soerah Al-Hasjr 59:10