Dua verrichten is een eigenschap van de moslim

De Koran staat vol met verzen waarin de engelen, de profeten en de gelovigen dua verrichten tot Allah. Deze verzen laten zien dat het verrichten van dua één van de karaktereigenschappen is van de ware gelovigen. Allah zegt:

Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen Ons aan, met hoop en vrees. En zij waren nederig tegenover Ons. 1

___________________________
1: Soerah Al-Anbiya 21:90