Dua verrichten is het gehoorzamen van Allah

Allah zegt in de Koran:

“Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” 1

Ook zegt Hij:

En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen. 2

Zoals we kunnen zien in deze verzen is het aanroepen van Hem hetgeen wat Hij ons opdraagt. En door hier gehoor aan te geven, gehoorzamen we Allah en dat is goed voor ons, zelfs al zouden onze smeekbede niet (direct) verhoord worden.

___________________________
1: Soerah Ghaafir 40:60
2: Soerah Al-Baqarah 2:186