Met dua kunnen we van het hellevuur gered worden

Aangezien de smeekbede de beste vorm van aanbidding is, verlaten we, wanneer we stoppen met het verrichten ervan, een belangrijke vorm van het aanbidden van Allah. En hierdoor kunnen we het hellevuur binnentreden.

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) eens over iemand die goede daden verrichtte, maar de islam niet binnentrad. Ze zei:

“O Boodschapper van Allah, Ibn Jud’an was gewend om in de tijd van onwetendheid de familiebanden te onderhouden en de armen te voeden. Zullen zijn handelingen beloond worden?”

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Nee, o Aisha, want hij heeft nooit gezegd: “O Allah, vergeef me mijn zonden op de dag des oordeels.” 1

In deze hadith informeert de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) Aisha dat Ibn Judan niet beloond zal worden voor zijn goede daden (en dat hij het hellevuur zal binnentreden), omdat hij Allah nooit gevraagd heeft om hem te vergeven. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gaf dus als oorzaak van het niet accepteren van zijn handelingen, het niet vragen om vergeving (door smeekbeden te verrichten). 2

Laten we dus smeekbeden verrichten en Allah vragen om vergeving en om bescherming tegen het Hellevuur, voor onszelf en voor elkaar. Moge Hij ons allen beschermen tegen het Hellevuur.

________________________________
1: Moeslim, kitab al-iman
2: Uitleg van de hadith door Al-Khudari