Dua is een teken van het bezit van wijsheid

Wanneer we ons realiseren dat wat er gebeurt, gebeurt met de Wil en de Kracht van Allah, dan realiseren we ons ook dat de beste manier om een doel te bereiken is door Allah aan te roepen. De meest wijze persoon is degene die het beste plan maakt om zijn doel te bereiken en degene gebruikt de beste middelen om zijn doel te bereiken.

Is er dus een wijzere persoon dan degene die zich realiseert dat alles wat hij wilt bereiken of waar hij naar verlangt, bij Allah is en dat de middelen hiervoor ook bij Allah zijn? Degene neemt de smeekbede als zijn eerste middel om zijn doel te bereiken. En weet dat een smeekbede een persoon nooit zal schaden, zelfs als het niet verhoord wordt. Dus wat is de reden dat iemand de smeekbede nalaat of verwerpt?