Dua is het wapen van zwakkeren en onderdrukten

Hoe groot is de Genade van Allah, Degene Die de zwakste van onder de zwakkeren een wapen heeft gegeven waarmee hij de grootste tiran en onderdrukker kan bevechten! Het is de dua van de onderdrukten en de dua van de zwakkeren die tot de dua behoren die verhoord worden door Allah. Het verrichten van dua is voor iedereen toegankelijk. Het kan door iedereen gebruikt worden, zonder dat we eerst kracht, macht of middelen moeten hebben.

Wanneer we kijken naar de Profeten van Allah zien we dat zij allemaal dua verricht hebben op de momenten waarop zij onderdrukt werden. Kijk naar het verhaal van Profeet Noeh, toen de mensen hem verwierpen. Hij riep Allah aan om hen te vernietigen en vanwege deze smeekbede liet Allah de gehele wereld overstromen met water. Alleen degenen die op de ark waren, werden door Allah gered.

Denk na over de verhalen van de Profeten Salih, Hoed en andere Profeten en denk na over het einde van alle mensen die hen verwierpen. Overpeins het einde van Firaun en degenen die in hem geloofden, nadat Profeet Musa een smeekbede tegen hen verrichtte. De rivier de Nijl waar zij eerder afhankelijk van waren om te leven, werd hun dood.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft over de smeekbede van de onderdrukte gezegd:

“Vrees de dua van de onderdrukte, want het stijgt op naar de hemel als vonken.” 1

________________________________
1: Al-Hakim 1/29, sahih