De smeekbede is de beste vorm van aanbidding

Het verrichten van smeekbeden is het meest geliefd bij Allah en het is de beste vorm van aanbidding. De smeekbede zorgt voor direct contact tussen ons en onze Schepper. We kunnen Hem aanroepen en Hem aanroepen laat zien dat we ons aan Hem onderwerpen, dat we Hem aanbidden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“De beste vorm van aanbidding is de smeekbede.” 1

______________________
1: Al-Hakim, sahih verklaard door Ad-Dhahabi en Al-Albaani