De smeekbede is geliefd bij Allah

De bewijzen die laten zien dat de smeekbede een vorm van aanbidding is, laten tevens zien dat de smeekbede geliefd is bij Allah. We hebben al eerder kunnen zien dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Niets is nobeler bij Allah dan de smeekbede.” 1

______________________________
1: At-Thirmidhi, Ahmad, Al-Hakim, Ibn Majah en anderen