De smeekbede is de nobelste handeling bij Allah

Dat er geen nobelere handeling bij Allah is dan de smeekbede kan opgemaakt worden uit de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Hij heeft namelijk gezegd volgens Aboe Hoerayrah:

“Niets is nobeler bij Allah dan de smeekbede.” 1
_________________________

1: At-Thirmidhi, Ahmad, Al-Hakim, Ibn Majah en anderen