De smeekbede kan onze qadr (voorbeschikking) veranderen

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Niets wendt de voorbeschikking (qadr) af, behalve de smeekbede.” 1

Het is dus mogelijk dat hetgeen wat Allah voor ons bepaald heeft, veranderd wordt door de oprechtheid en de kwaliteit van onze smeekbeden. Alleen Allah kan onze voorbeschikking veranderen, door bijvoorbeeld toekomstige beproevingen van ons af te wenden. Wij zouden daarom voortdurend toevlucht moeten zoeken bij Allah tegen toekomstige beproevingen die ons kunnen overkomen, want dit is de enige manier om ze af te wenden (als Allah het wilt).

___________________________________
1: At-Thirmidhi, sahih verklaard door Al-Albaanie