De smeekbede laat onze nederigheid zien

Wanneer we smeekbeden verrichten, tonen we onze nederigheid ten opzichte van Allah en we vrijwaren onszelf van hoogmoed. Allah heeft gezegd in de Koran:

“Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” 1

Al-Shawkani legde dit vers als volgt uit:

“Dit nobele vers bewijst dat de smeekbede een vorm van aanbidding is, want Allah draagt Zijn dienaren op om smeekbeden tot Hem te verrichten en dan zegt Hij: ‘…degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen…’ Hieruit kunnen we afleiden dat de smeekbede aanbidding is en het verlaten van het verrichten van smeekbeden tot onze Heer hoogmoed is en tevens de meest walgelijke vorm van hoogmoed. Hoe is het mogelijk dat een dienaar zich te hoog voelt om smeekbeden te verrichten tot Degene Die hem geschapen heeft, hem voorziet en hem uit het niks geschapen heeft? Degene Die de gehele schepping geschapen heeft, het voorziet, het leven heeft gegeven en eveneens de dood, waarna Hij hen zal belonen of bestraffen? Er is geen twijfel dat deze hoogmoed krankzinnig is en een teken van grote ondankbaarheid.” 2

_________________________
1: Soerah Ghafir 40:60
2: Tuhfat ad-Dhakirin, pagina 28