Door de smeekbede is Allah er voor ons

Allah zegt in de Koran:

Zeg: “Mijn Heer zal zich niet om jullie bekommeren, indien jullie Hem niet aanroepen; waarlijk, jullie hebben (Hem) geloochend, dus is er spoedig de onvermijdbare (bestraffing).” 1

Op het gezag van de metgezellen is er over dit vers gezegd:

“Het is me bereikt dat de betekenis van dit vers is: “Ik heb jullie niet geschapen omdat Ik jullie nodig heb, Ik heb jullie enkel geschapen zodat jullie Mij kunnen vragen, dus Ik zal jullie vergeven en jullie geven waar jullie om vragen.” 2

Allah heeft ons dus niet nodig en dat maakt Hij onder andere in het bovenstaande vers duidelijk. Wanneer wij Hem niet aanroepen, zal Hem dat niet schaden, Hij zal niet naar ons omkijken. Maar wij hebben Hem wel nodig, dus dienen wij Hem aan te roepen, zodat Hij ons vergeeft en ons voorziet van onze behoeften.

____________________________
1: Soerah A-Foerqan 25:77
2: Tafsir Al-Qurtubi, 13/83