Beproevingen veranderen of wegnemen

De smeekbede houdt niet alleen toekomstige beproevingen die ons kunnen overkomen weg, maar het kan ook een huidige beproeving veranderen of zelfs wegnemen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Voorzichtigheid zal niet van nut zijn tegen het lot, maar de smeekbede is wel van nut ten opzichte van datgene wat er gebeurt en van wat er (nog) niet gebeurt. Houd jullie dus vast aan de smeekbede, o dienaren van Allah.” 1

Dus hoe voorzichtig we ook zijn, we zullen nooit in staat zijn om onszelf te beschermen tegen hetgeen wat Allah voor ons bepaald heeft. De enige manier waarop wij een beproeving kunnen afwenden die ons overkomt of die ons zal overkomen, is door smeekbeden te verrichten. We zouden dus nooit onze hoop op de Genade van Allah moeten opgeven, ongeacht wat voor beproeving ons overkomt. Wij zouden in plaats daarvan onze handen tot Allah moeten opheffen en Hem oprecht moeten aanroepen, opdat onze beproevingen van ons weggenomen worden.

Ibn Al-Qayyim heeft gezegd dat er drie mogelijkheden zijn met betrekking tot de dua en de Goddelijke bepaling (qadr). De eerste mogelijkheid is dat de smeekbede sterker is dan de beproeving (hetgeen wat er voor ons bepaald is), waardoor de beproeving volledig weggenomen wordt. De tweede mogelijkheid is dat de smeekbede zwakker is dan de beproeving, waardoor het blijft bestaan, maar dat het in hevigheid afneemt. De derde mogelijkheid is dat de beproeving en de smeekbede even sterk zijn, waardoor ze elkaar weerhouden van handelen. 2

___________________________________
1: At-Thirmidhi, sahih
2: Al-Da’wa wal-Dawa, pagina 42