Smeekbeden verrichten bewijst het geloof in Allah

Het verrichten van smeekbeden richting Allah is een duidelijk bewijs van ons geloof in Allah, het geloven in de tawheed. De tawheed houdt in dat we bevestigen dat er geen gelijke is aan Allah en dit is onder te verdelen in drie categorieën: met het geloven in de tawheed bevestigen we de Eenheid van Allah in Heerschappij (tawheed rububiyah), we bevestigen dat alleen Allah het recht heeft op aanbidding (tawheed uluhiyah) en we bevestigen de Eenheid van Allah in Zijn Namen en Eigenschappen (tawheed asma wa sifaat).

Door Allah aan te roepen bevestigen we ook dat er geen gelijke is aan Allah: we bevestigen dat we alleen geloven in Allah de Enige, Hij is de Heerser, Hij is Allah, de ware Heer en niemand komt die eer toe, Hij kan doen wat Hij wil, want Hij is de Heerser over de hemelen en de aarde. Daarnaast bevestigen we door alleen Allah aan te roepen dat we alleen Hem aanbidden en dat alleen Hem dat recht toekomt. En ook bevestigen we dat het Allah is aan Wie de beste Namen en Eigenschappen toekomen, waaronder het verhoren van onze smeekbeden. Wanneer we Hem vragen om voedsel, dan doen we dit omdat we weten dat Hij de Enige is Die ons voedsel kan geven.