99 Namen van Allah

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Allah heeft 99 Namen, degene die ze leert, zal het Paradijs bereiken.” 1

Hoewel deze overlevering spreekt over 99 Namen van Allah heeft de meerderheid van de geleerden gezegd dat de Namen van Allah niet beperkt zijn tot dit aantal. Het bewijs wat zij hiervoor aanhalen is de overlevering waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zegt:

“Er is niemand die door verdriet en bezorgdheid wordt getroffen en zegt: “O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw bevel. Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten om de Koran de bron van mijn hart en het licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop te laten zijn,” of Allah zal zijn verdriet en bezorgdheid wegnemen en er geluk voor in de plaats geven.” 2

De zin ‘of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten’ toont ons dat er Namen zijn die Hij bij Zich in het ongeziene heeft gelaten en dat niemand van de schepping deze kent. Dit wijst erop dat er meer dan 99 Namen zijn en dat is ook wat sheikh ibn Taymiyah gezegd heeft. 3

Al-Khattaabi heeft gezegd:

“Dit wijst erop dat Hij Namen heeft die Hij bij zich houdt en het wijst er ook op dat de overlevering ‘Allah heeft 99 Namen, degene die ze leert, zal het Paradijs bereiken’ betekent dat degene die 99 van Zijn Namen leert het Paradijs zal binnentreden. Het is alsof iemand zegt: “ik ga duizend dirham in liefdadigheid weggeven,” zelfs al is zijn bezit groter dan dat. Allah zegt in de Koran:

En aan Allah behoren de schone namen, roept Hem daarmee. 4

Allah draagt ons op om Hem aan te roepen met Zijn Namen, Hij zegt niet dat Hij slechts 99 Namen heeft.” 5

En sheikh Ibn Othaymien zei onder andere over dit onderwerp:

“Dat wat Allah in het ongeziene heeft gelaten met Hem kan geen kennis over zijn en daar waar geen kennis over is, kan geen limiet voor zijn.” 6

99 Namen van Allah

Er zijn 99 Namen van Allah bekend en de onderstaande lijst is gebaseerd op het werk van Sheikh Abdur-Rahman ibn As-Sa’di, ‘Een beschrijving van de Namen en Eigenschappen van Allah’. De lijst wijkt af van de lijst met 99 Namen van Allah die vaak gebruikt wordt.

 1. Allaah (The One And Only True God)
 2. Al-Ilaah (The Deity)
 3. Ar-Rabb (The Lord)
 4. Al-Waahid (de Enige)
 5. Al-Ahad (The Singular)
 6. As-Samad (The Self-Sufficient)
 7. Al-Hakiem (The All-Wise)
 8. Al-Haliem (The Most Forebearing)
 9. Ar-Rahman (The Most Beneficent)
 10. Ar-Rahiem (The Most Merciful)
 11. Al-Barr (The Generous)
 12. Al-Kariem (The Kind )
 13. Al-Jawwad (The Bestower of Good )
 14. Ar-Ra’oef (The Kind )
 15. Al-Wahhaab (The Bestower)
 16. Al-Hamied (The One who is Praised)
 17. Al-Afoew (The Effacer of Sins)
 18. Al-Ghafoer (The Forgiving)
 19. Al-Ghaffar (The All Forgiving)
 20. At-Tawwaab (The Oft-returning)
 21. Al-Qoeddoes (The Holy)
 22. As-Salaam (The Peace)
 23. Al-Alie (The High)
 24. al-A’laa (The Highest)
 25. Al-Moeta’al (The Exalted)
 26. Al-Mannan (The Bestower)
 27. Al-Jabbar (The Compeller)
 28. Al-Moetakabbir (The Supreme)
 29. Al-Khaaliq (The Creator)
 30. Al-Bari’ (The Originator)
 31. Al-Moesawwir (The Shaper)
 32. Al-Moe’min (The giver of Security)
 33. Noeroes-Samawati Wal-Ardh (Light of the Heavens and the Earth)
 34. Al-Moehaymin (The Ever Watching)
 35. Al-Qadier (All Powerful,The Able)
 36. Al-Latief (The Most Subtle,The Kind)
 37. Al-Hasieb (The Reckoner)
 38. Ar-Raqieb (The Ever Watching)
 39. Al-Hafiedh (The Guardian)
 40. Al-Moehiet (The Encompassing)
 41. Al-Qahhar (The Subduer)
 42. Al-Qahir (The Irresistible)
 43. Al-Moeqiet (The Powerful)
 44. Al-Wakiel (The Disposer of Affairs, The One Who is Relied Upon)
 45. Al-Woedoed (The Loving)
 46. Al-Fattah (The Judge, The Opener)
 47. Al-Malik (The King )
  Al-Maalik (The Master & Owner )
  Alladhie Lahoe Al-Mulk (The One to Whom Belongs the Dominion)
 48. Ar-Razzaq (The Provider)
 49. Al-Hakam (The Judge)
 50. Al-Adl (The Just)
 51. Jaami ‘oen Naas (The Gatherer of Mankind)
 52. Al-Hayy (The Living)
 53. Al-Qayyoem (The Sustainer)
 54. An-Noer (The Light)
 55. Al-Qaabid (The Taker)
 56. Al-Baasit (The Extender)
 57. Ash-Shaheed (The Witness)
 58. Al-Moebdi’ (The Starter)
 59. Al-Moe’ied (The Recaller,The One Who Repeats Creation)
 60. Al-Fa’aaloel Limaa Yoereed (The One Who Does What He Wills)
 61. Al-Ghanie (The Self Sufficient, The Rich)
 62. Al-Moeghnie (The Sufficient)
 63. Al-Moebien (The Clear)
 64. Ash-Shaakir (The Recognizer & Rewarder of Good)
 65. Ash-Shakoer (The Appreciative)
 66. Al-Qarieb (The Close)
 67. Al-Moejeeb (The Answerer)
 68. Al-Kaafie (The Sufficient)
 69. Al-Awwal (The First)
 70. Al-Aakhir (The Last)
 71. Adh-Dhaahir (The Manifest)
 72. Al-Baatin (The Inward)
 73. Al-Waasi’ (The Vast)
 74. Al-Haadie (The Director)
 75. Ar-Rashied (The Guide)
 76. Al-Haqq (The Truth)
 77. Al-Athiem (The Most Magnificent)
 78. Al-Majied (The Most Glorious)
 79. Al-Kabier (The Most Great)
 80. As-Samie’ (The All Hearing)
 81. Al-Basier (The All Seeing)
 82. Al-‘Aliem (The All Knowing)
 83. Al-Khabier (The All Aware)
 84. Al-Aziez (The Mighty)
 85. Al-Moeqtadir (The Omnipotent)
 86. Al-Qawiyy (The Most Powerful)
 87. Al-Matien (The Most Strong)
 88. Al-‘Afoew (The Oft-Pardoning)
  Al-Ghafoer (The Oft-Forgiving)
  Al-Ghaffaar (The Most Forgiving)
 89. Badie’oes Samaa Wati Wal-Ard (“The Originating Creator” of the Heavens & The Earth)
 90. Al-Kaafi (The Sufficient)
 91. Al-Waasi’ (The Vast, Extending, Abounding, Far Reaching, All Sufficient)
 92. Al-Jamiel (The Beautiful)
 93. Ar-Rafieq (The Gentle)
 94. Al-Hayee (The Shy)
 95. As-Sittier (The Coverer)
 96. Al-Qaabid (The Constrictor)
 97. Al-Baasit (The Munificent)
 98. Al-M’oetee (The Giver)
 99. Al-Maani (The Preventer)

___________________________
1: Boekhaarie en Moeslim
2: Ahmed
3: Majmoe al-Fatawa, 6/374
4: Soerah Al-Ar’aaf 7:180
5: Majmoe al-Fatawa, 22/482
6: Majmoe Fatawa ibn Othaymien, 1/122