Allah gedenken en de beloning ervoor

Allah gedenken (dhikr) is een goede zaak waar de moslim zich veelvoudig mee bezig zou moeten houden. En het is een zaak waar Allah ook over spreekt in de Koran: …en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning. (Surah Al-Ahzab 33:35). Allah gedenken is dan ook een bezigheid die ons gewoon zou moeten zijn. Lees er meer over: dhikr.

En het gedenken van Allah blijft niet onbeloond. Er zijn namelijk gigantische beloningen verbonden aan het gedenken van Allah. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeftde manieren om Allah te gedenken aan ons bekend gemaakt en hij heeft ons ook ingelicht over de gigantische beloningen daarbij. Wij hebben geprobeerd om het één en ander op een rijtje te zetten.

Schema met uitspraken om Allah te gedenken

Download ons schema met manieren om Allah te gedenken en de beloningen:

En bekijk hieronder de bewijzen voor de gedenkingen en de beloningen die erbij horen.

Bewijzen en beloningen voor Allah gedenken

 1. Sa’d (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat zij bij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) waren en dat hij zei: “Is iemand van jullie in staat om dagelijks duizend goede daden te verkrijgen?” Een van de aanwezigen vroeg: “Hoe kan één van ons duizend goede daden verkrijgen?” De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Wanneer iemand Allah honderd keer prijst, dan zullen er duizend goede daden voor hem bijgeschreven worden of duizend zonden van hem vergeven worden.” (Overgeleverd door Muslim).
 2. Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd: “Voor degene die honderd keer per dag zegt: “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah en alle lofprijzingen komen Hem toe”, zullen zijn zonden vergeven worden, zelfs al zijn deze (qua omvang) zoals het schuim van de zee.” (Overgeleverd door Bukharie en Muslim).
 3. Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Degene die ’s ochtends en ’s avonds honderd keer zegt: “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, de Almachtige en alle lofprijzingen komen Hem toe”, niemand zal op de Dag der Opstanding met betere werken komen dan hij, behalve degene die hetzelfde als hem zei of meer.” (Overgeleverd door Muslim).
 4. Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Voor degene die zegt: “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, de Almachtige en alle lofprijzingen komen Hem toe” zal er een dadelboom geplant worden in het Paradijs.” (Overgeleverd door Tirmidhi en Al-Hakim).
 5. Van Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Twee uitspraken die licht zijn voor de tong, maar zwaar zijn op de weegschaal (op de Dag des Oordeels) en die geliefd zijn bij de Meest Barmhartige, zijn: “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah en vrij van alle onvolkomenheden is Allah, de Almachtige.”” (Overgeleverd door Bukharie en Muslim).
 6. Abu Malik Al-Harith (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Reinheid is de helft van het geloof. (Het zeggen van) “Alle lofprijzingen komen Allah toe” maakt de weegschaal vol en (het zeggen van) “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah” en “Alle lofprijzingen komen Allah toe” vult de ruimte tussen de hemel en aarde. Het gebed is licht, liefdadigheid is een bewijs en geduld is een lichtgloed. De Koran is een getuige vóór jou of tegen jou. Iedereen begint zijn dag om zichzelf te verkopen, maar sommigen bevrijden zichzelf hiermee, terwijl anderen zich juist ter gronde richten.” (Overgeleverd door Muslim en ook vermeld in 40 hadith An-Nawawi, nummer 23).
 7. Abu Malik Al-Harith (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Reinheid is de helft van het geloof. (Het zeggen van) “Alle lofprijzingen komen Allah toe” maakt de weegschaal vol en (het zeggen van) “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah” en “Alle lofprijzingen komen Allah toe” vult de ruimte tussen de hemel en aarde. Het gebed is licht, liefdadigheid is een bewijs en geduld is een lichtgloed. De Koran is een getuige vóór jou of tegen jou. Iedereen begint zijn dag om zichzelf te verkopen, maar sommigen bevrijden zichzelf hiermee, terwijl anderen zich juist ter gronde richten.” (Overgeleverd door Muslim en ook vermeld in 40 hadith An-Nawawi, nummer 23).
 8. Samura ibn Jundub (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De meest geliefde woorden bij Allah zijn er vier: “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, alle lofprijzingen komen Allah toe, er is geen godheid dan Allah en Allah is de Grootste.” Het maakt niet uit met welke je begint.” (Overgeleverd door Muslim).Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het zeggen van: “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, alle lofprijzingen komen Allah toe, er is geen godheid dan Allah en Allah is de Grootste.” Het maakt niet uit met welke je begint” is geliefder bij mij dan alles waar de zon over schijnt.” (Overgeleverd door Muslim).Abu Salama (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft horen zeggen: “Er weegt niets zwaarder in de weegschaal dan (het zeggen van): “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, alle lofprijzingen komen Allah toe, er is geen godheid dan Allah en Allah is de Grootste.” Het maakt niet uit met welke je begint.” (Overgeleverd door Ibn Hibban).
 9. Hadith wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
 10. Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat de zonden van degene die deze smeekbede na ieder gebed uitspreekt, vergeven worden, zelfs als deze (qua omvang) als het schuim van de zee zijn.” (Overgeleverd door Muslim).
 11. Hadith wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
 12. Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Voorwaar, de beste smeekbede is: “Alle lofprijzingen komen Allah toe” en de beste wijze van gedenken is: “Er is geen godheid dan Allah.” (Overgeleverd door Tirmidhi, Al-Hakim en Ibn Maadjah).
 13. Abdullah ibn Qays (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) tegen hem zei: “O Abdullah ibn Qays, zal ik je een schat van de schatten van het Paradijs aanwijzen?” Hij zei: “Ja, o Boodschapper van Allah.” Hij (de Boodschapper van Allah – vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Zeg dan: “Er is geen macht noch kracht behalve met toestemming van Allah.”” (Overgeleverd door Bukharie en Muslim).
 14. Amr ibn Maymun (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem): “De beloning van degene die tien keer op een dag zegt: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoten, aan Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij is Almachtig over alle zaken”, zal gelijk zijn aan de beloning van degene die vier zielen (slaven) van de nakomelingen van Ismail heeft bevrijd.” (Overgeleverd door Bukharie en Muslim).
 15. Abu Huraira (moge Allah tevreden met zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De beloning van degene die honderd keer per dag zegt: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoten, aan Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij is Almachtig over alle zaken”, zal gelijk zijn aan de beloning van het vrijkopen van tien slaven. Voor hem zullen honderd goede daden opgeschreven worden en honderd slechte daden zullen vergeven worden. Tevens zal het een bescherming voor hem zijn tegen shaitaan tot de avond. En niemand zal een betere beloning krijgen, behalve degene die meer heeft gedaan dan hij.” (Overgeleverd door Bukharie).