Dua bij het betreden van het huis

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand bij het betreden van zijn huis en bij het eten Allah gedenkt, dan zal shaitan tegen zijn volgelingen zeggen: “Er is (hier) geen slaapplaats of voedsel om te eten.” Maar wanneer iemand het gedenken van Allah nalaat bij het betreden van zijn huis, zegt de shaitan tegen hen: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden om te rusten vannacht.” En wanneer iemand Allah niet gedenkt bij het eten, zegt shaitan: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden en voedsel om te eten.” Om Allah te gedenken bij het betreden van gebruikte de Profeet (vrede zij met hem) de onderstaande smeekbede. Nadat hij deze smeekbede gezegd had, was hij gewend om de aanwezigen te begroeten met de salam.

Dua in het Arabisch

بٍسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بٍسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى  رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمًّ لِيُسَلّم عَلَى أَهْل بَيْتِه

Betekenis van de dua

In de Naam van Allah gaan wij naar binnen, in de Naam van Allah gaan wij naar buiten en op onze Heer rekenen wij.

Uitspraak van de dua

Bismillahi wa ladjnaa, wa bismillahie garadjnaa, wa 3ala rabbinaa tawakkalnaa.

Extra informatie

Deze dua is opgenomen in Aboe Dawoed (4/325) en daarin staat ook vermeld dat de Profeet (vrede zij met hem) na het uitspreken ervan, de aanwezigen begroette met de salam. De bovenstaande hadith is overgeleverd door Jabir en staat vermeld in Muslim (5362).

Sheikh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) verklaarde in eerste instantie deze dua sahih, maar kwam hier later op terug. Hij ontdekte een onderbreking in de keten van overleveraars. Zie meer informatie hierover in het boek Al-Kalim At-Tayyib, bladzijde 91.

Lees ook de smeekbede bij het verlaten van de woning.

Trefwoorden: ,