Dua bij het niezen

Het niezen wordt in de islam als een zegening van Allah beschouwt en dus zou hij Allah moeten prijzen wanneer hij niest. En wanneer iemand niest en hij prijst Allah, dan zou zijn lofprijzing beantwoord moeten worden door zijn medemoslims. De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Allah houdt van het niezen en Hij houdt niet van het gapen. Als iemand van jullie niest en Allah prijst, dan heeft hij het recht dat iedere moslim “Moge Allah genade met je hebben” zegt. Maar het gapen komt van shaytan, dus als iemand van jullie moet gapen, dient hij dit zoveel mogelijk te onderdrukken, want als iemand van jullie gaapt, lacht de shaytan hem uit.”

Dua bij het niezen in het Arabisch

Als je niest, zeg je:

الْحَمْـدُ للهِ

Als iemand niest en Allah prijst, zeg je:

يَرْحَمُـكَ الله

Je beantwoordt degene door te zeggen:

يَهْـديكُـمُ اللهُ وَيُصْـلِحُ بالَـكُم

Betekenis van de smeekbede bij het niezen

Als je niest, zeg je: Alle lof komt Allah toe.

Als iemand niest en Allah prijst, zeg je: Moge Allah genade met je hebben.

Als je niest en je hebt Allah geprezen en iemand heeft een smeekbede voor je gedaan, beantwoord je degene door te zeggen: Moge Allah je leiden en je zaken recht zetten.

Uitspraak van de smeekbede bij het niezen

Als je niest, zeg je: Alhamdoelillah.

Als iemand niest en Allah prijst, zeg je: YarhamoekAllah.

Als je niest en je hebt Allah geprezen en iemand heeft een smeekbede voor je gedaan, beantwoord je degene door te zeggen: Yahdiekoem Allaah wa yoeslieh’oe baalakoem.

Extra

De bovenstaande overlevering is overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden met hem zijn) en is terug te vinden in Boekhaarie. De smeekbeden zelf zijn ook terug te vinden in Boekhaarie.