Smeekbede voor nieuwe kleding van anderen

Wanneer Allah ons voorzien heeft van nieuwe kleding, zouden we ons dankbaar moeten opstellen tegenover Degene Die ons hiervan voorzien heeft. Dit kan door middel van een smeekbede die al eerder op de website vermeld is, waarmee we Allah vragen om het goede en waarmee we Hem bescherming vragen tegen het slechte. Maar het behoorde ook tot de gewoonten van de Profeet (vrede zij met hem) om een smeekbede te verrichten wanneer hij iemand zag met nieuwe kleding.

Smeekbede in het Arabisch

تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى

Betekenis van de smeekbede

Moge Allah de Verhevene het vervangen wanneer het versleten is.

Uitspraak van de smeekbede

Toeblie wa yoeglifoe Allahoe ta3alaa. 

Extra informatie

Deze smeekbede staat vermeld in Aboe Dawoed.

Trefwoorden: