Dua na een slechte droom (nachtmerrie)

Aboe Qatada heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Een goede droom die uitkomt is afkomstig van Allah, en een slechte droom is van satan. Dus wanneer iemand van jullie een slechte droom heeft, dient hij bescherming te zoeken bij Allah en aan zijn linkerzij spugen, zodat de slechte droom hem niet zal benadelen.” Het toevlucht zoeken bij Allah na een nachtmerrie kan middels de volgende smeekbede.

Dua in het Arabisch

أَعـوذُبِكَلِمـاتِ اللّهِ التّـامّـاتِ مِن غَضَـبِهِ وَعِـقابِهِ ، وَشَـرِّ عِبـادِهِ وَمِنْ هَمَـزاتِ الشَّـياطينِ وَأَنْ يَحْضـرون

Betekenis van de dua

Ik zoek toevlucht bij de perfecte Woorden van Allah, tegen Zijn Kwaadheid en bestraffing, tegen de slechtheden van Zijn dienaren en tegen de kwaadheden van de satans en hun aanwezigheid.  

Uitspraak van de dua

A3oedhoe bi kalimaati Allahi t-taamaati min ghadabihi wa 3iqaabihi wa sharri 3ibaadihi wa min hamazaati as-shayaatien wa in yah’doeroen.

Extra informatie

De overlevering staat vermeld in Boekhaarie en de smeekbede staat vermeld in Aboe Dawoed en At-Thirmidhi.

Om onszelf zoveel mogelijk tegen slechte dromen (nachtmerries) te beschermen, is het belangrijk om de smeekbeden voor de ochtend en de avond op te zeggen en door voor het slapen gaan nog Koran te reciteren. Ook zouden we in een staat van wudu moeten gaan slapen en we zouden wudu moeten doen, wanneer we tijdens de nacht onze wudu verliezen.

Verder zouden we slechte dromen (nachtmerries) niet aan anderen moeten vertellen, de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers gezegd: “Wanneer iemand van jullie een slechte droom heeft, laat hem opstaan, bidden en laat hem niet de mensen erover vertellen.” (Moeslim). Zoals we in deze overlevering ook kunnen zien, is het goed om te gaan bidden na een slechte droom. Ook dient men de smeekbede op te zeggen, drie keer aan zijn linkerzij te spugen en op de andere zij te gaan liggen.