Wat te zeggen bij het verrichten van wudu

In de Koran staat: ‘O jullie die geloven, wanneer jullie je voorbereiden op het gebed, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels.’ In deze Woorden van Allah zien we de verplichting van de wudu terug. De wudu is de sleutel tot het gebed en bezit een grote waarde. Zo heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd: “Degene die wudu verricht zoals hij mij het heeft zien verrichten en daarna twee gebedseenheden verricht vol concentratie, zijn zonden zullen vergeven worden.”

Dua in het Arabisch

Voor de wudu:

بٍسْمِ الله

Na de wudu:

أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وَحدَهُُ لا شَريكَ لَهُ وَ أشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَ رَسُولُه

Betekenis van de dua

Voor de wudu: In de Naam van Allah.

Na de wudu: Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, Degene zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Uitspraak van de dua

Voor de wudu: Bismillah.

Na de wudu: Es-hedoe an laa ielaaha illallaah, wah-dahoe laa sharieka lahoe, wa es-hedoe anna Moh’ammadan 3abdoehoe wa rasoeloeh.

Extra informatie

Het vers uit de Koran wat in de inleiding vernoemd is, staat vermeld in surah Al-Maa’idah (5:6). De hadith staat vermeld in Boekhaarie en Moeslim en is overgeleverd door Uthman ibn Affan (moge Allah tevreden met hem zijn).

Aboe Dawoed, Ibn Maajah en Ahmad hebben vermeld dat de profeet (vrede zij met hem) zijn kleine wassing begon met het uitspreken van ‘In de Naam van Allah’. Er bestaat een meningsverschil tussen de geleerden of het zeggen van ‘In de Naam van Allah’ een verplichting is of dat het aanbevolen is.

Verder heeft Omar ibn Al-Khattaab overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat wanneer iemand de wudu verricht en daarna de bovenstaande geloofsgetuigenis uitspreekt, dat de acht poorten van het paradijs voor hem geopend zullen worden en hij mag het paradijs binnentreden door welke deur hij maar wilt. Deze overlevering staat vermeld in Moeslim.

Trefwoorden: , ,