Arafa

Op de negende dag van de maand Dhul-Hijjah is de dag van Arafa, een grote, belangrijke dag voor de moslims op Hadj. Immers, het verblijven op Arafa behoort tot de pilaren van de Hadj en dient dus verricht te worden en is zelfs de belangrijkste pilaar van de Hadj. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft over het verblijven op Arafa gezegd:

“De Hadj is Arafa.” 1

Deze dag is de negende dag van Dhoel-Hijjah en de pelgrims vertrekken op deze dag naar Arafa met het opkomen van de zon. Ze verblijven hier tot zonsondergang en vermeerderen hun smeekbeden op deze dag, want de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?” 2

Een bijzonder dag voor degenen die de hadj verrichten, maar ook voor degenen die niet op hadj zijn, is deze dag bijzonder. Het is onder andere een dag waarop je aanspraak kunt maken op de vergeving van zonden van het afgelopen jaar en het komende jaar. Wat een gigantische beloning is dat. Het is ons door de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) dan ook aangeraden om deze dag vastend door te brengen:

“Met het vasten op de dag van Arafa hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar.” 3

Ook zouden wij op deze dag goede daden moeten vermeerden, zoals het verrichten van extra gebeden, smeekbeden en andere goede daden. De dag van Arafa valt immers binnen de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah waarover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.” 4

Wanneer is Arafa?

Weten wanneer het de dag van Arafa is? Kijk hier: Tien dagen van Dhul-Hijjah

Smeekbede op Arafa

Het verblijven op Arafah is één van de momenten waarop de kans dat smeekbeden verhoord worden groot is. Het is dus goed om het verrichten van smeekbeden en dhikr te vermeerderen op de dag van Arafa. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?” 5

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gaf ons het voorbeeld en richtte zich op deze dag smekend tot Allah  om Hem om het goede te vragen in deze wereld en in het hiernamaals voor zichzelf en voor anderen. Hij gebruikte hierbij een smeekbede waarover hij zei:

“De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.” 6

Meer informatie over Dhul-Hijjah en Arafa

___________________________________
1: At-Thirmidhi, sahih verklaard door Al-Albaanie
2: Moeslim
3: Moeslim
4: Bukharie
5: Moeslim
6: At-Thirmidhi en Ahmed