De dag van Ashura

De tiende dag van de maand Muharram is de dag van Ashura. Dit is een dag die een grote aanzien bezat bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) nooit ijveriger zag om er zeker van te zijn dat hij een dag gevast had en dat hij die verkoos boven andere dagen, dan deze dag, de dag van Ashura, of deze maand (de maand Ramadan). 1

Ashura 2014

Ashura valt op de tiende dag van de maand Muharram. Dit jaar valt de tiende dag van Muharram op maandag 3 november 2014 en dit is dus de dag van Ashura. Daarbij is het aangeraden om ook de dag ervoor of de dag erna te vasten, dus of op zondag 2 of dinsdag 4 november 2014. Het beste is om te kiezen voor de dag voor Ashura.

Vasten op Ashura

Het is sterk aangeraden om te vasten op de dag van Ashura en er is een grote beloning aan verbonden: het uitwissen van de kleine zonden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Met het vasten op de dag van Arafa hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar. En met het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar.” 2

Het behoorde tot de gewoonten van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om op deze dag te vasten en hij spoorde de mensen ook aan om op deze dag te vasten. Zo leverde Salama ibn Al-Aqwa over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op de dag van Ashura zei:

“Degene die gegeten heeft, dient niet meer te eten, maar te vasten en degene die niet gegeten heeft, dient niet te gaan eten, maar het vasten te complementeren (tot het einde van de dag).” 3

Zelfs kinderen werden aangemoedigd om deze dag mee te vasten. Er werd speelgoed voor hen gemaakt die hen gegeven werd als ze om eten vroegen en ze werden meegenomen naar de moskee om hen bezig te houden, om hen zo de honger te laten vergeten. 4

Reden voor het vasten op Ashura

De dag van Ashura is een bijzondere dag en de reden hiervoor is aan ons bekend gemaakt door Ibn Abbaas. Hij leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) erachter kwam dat de joden tijdens de dag van Ashura vastten, toen hij in Medina kwam. Toen zij gevraagd werden naar de reden hiervoor, zeiden zij:

“Dit is de dag waarop Allah Moesa en de Kinderen van Israel liet overwinnen van Firaun.”

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen:

“Wij zijn dichter bij Moesa dan jullie.”

En hij droeg hen op om te vasten op deze dag. 5

De reden waarom er op de dag van Ashura gevast wordt, wordt duidelijk in de bovenstaande hadith: het is de dag waarop Allah Moesa en de kinderen van Israel liet overwinnen van Firaun. In een hadith van Muslim staat dat de Joden tegen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zeiden over de dag van Ashura: “Dit is een grote dag waarop Allah Moesa en de Kinderen van Israel redde en Firaun en zijn mensen liet verdrinken. Moesa was gewend deze dag uit dankbaarheid te vasten en wij volgen hem.” 6

Lees hier het verhaal over Profeet Moesa en Firaun.

Vasten op de dag voor of de dag na Ashura

Behalve het vasten op de dag van Ashura zelf, is het ook aan te raden om te vasten op de dag negende dag van Muharram (de dag ervoor) of de elfde dag van Muharram (de dag erna). De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vastte namelijk eens alleen op de dag van Ashura en zei daarna:

“Als ik nog leef het volgende jaar, dan zal ik de negende dag (van Muharram) ook vasten.” 7

Overigens is het niet verplicht om ook de dag ervoor of erna te vasten. Het is ook toegestaan om alleen de 10e dag van Muharram te vasten. Maar het is beter om de dag ervoor of erna ook te vasten, vanwege de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). 8

Vasten en smeekbeden

Het vasten is een van de momenten waarop smeekbeden een grotere kans op verhoring hebben.

_______________________
1: Boekhaarie
2: Moeslim
3: Boekhaarie
4: Muslim
5: Boekhaarie
6: Moeslim
7: Moeslim
8: Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, nummer 10962