Smeekbede van talbiyah bij hadj of umrah

Oem Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft overgeleverd dat zij de Profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen dat degenen die de intentie hebben om de hadj te verrichten, zijn stem zou moeten verheffen, terwijl hij de talbiyah uitspreekt. De talbiya zijn woorden waarmee we Allah lofprijzen en deze woorden luiden als volgt:

Talbiyah in het Arabisch

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَةِ لَكَ والمُلْكُ لاَ شَرِيكَ لَكَ

Betekenis van de talbiyah

Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk, alle lofprijzingen, de zegeningen en de soevereiniteit komen U toe. U heeft geen deelgenoten.

Uitspraak van de talbiyah

Labbayka allahoemma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk, inna l-hamda wa n-ni3mati laka wa l-moelkoe, laa sharieka lak.

Extra informatie talbiyah

De hadith die overgeleverd is door Oem Salamah staat vermeld in Ahmed en Ibn Hibban. De talbiyah zelf staat vermeld in Boekhaarie en Moeslim.

De talbiyah wordt zowel uitgesproken bij de umrah als bij de hadj. Het wordt uitgesproken nadat men in een staat van ihraam is getreden en het wordt door mannen hardop uitgesproken. Vrouwen spreken de talbiyah alleen hardop uit als zij alleen zijn, of alleen met vrouwen of als zij met hun mahram zijn. Anders spreken zij de talbiyah zacht uit.

Trefwoorden: , , ,