Dua om te condoleren (versie 2)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die zijn gelovige broeder condoleert vanwege zijn verlies, Allah zal hem met de kleding van eer kleden op de Dag der Opstanding.” Alleen al op basis van deze overlevering zouden wij dus onze medemoslims moeten condoleren wanneer zij te maken krijgen met het verlies van een dierbare. Maar natuurlijk ook om onze banden te versterken en onze medemoslims een helpende hand te bieden in moeilijke tijden.

Smeekbede in het Arabisch

أَعْظَـمَ اللهُ أَجْـرَك وَأَحْسَـنَ عَـزاءَ ك وَغَفَـرَ لِمَـيِّتِك

Betekenis van de smeekbede

Moge Allah je beloning vermeerderen, de rouwperiode vergemakkelijken en de overledene vergeven. 

Uitspraak van de smeekbede

A3thama Allahoe adjrak wa ah’sana a3zaa’ak wa ghafara limayyitik.

Extra informatie over de smeekbede

Deze smeekbede staat vermeld in kitaab al-adhkaar van imam An-Nawawi, op bladzijde 126.

Meer informatie over het begrafenisgebed