Smeekbede bij het wakker worden

Alle lofprijzingen komen toe aan Degene Die het gemakkelijk heeft gemaakt voor ons om Hem te gedenken. We hoeven er enkel een prachtige smeekbede voor uit te spreken en we kunnen dat doen door in de voetsporen van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) te treden en de smeekbeden en lofprijzingen te gebruiken die hij gewend was te gebruiken. Eén van deze smeekbeden is een smeekbede die hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gebruikte bij het ontwaken. Een korte en daardoor makkelijk te leren smeekbede die geen enkele moeite zou hoeven kosten als je het iedere ochtend zou zeggen bij het ontwaken. Laten we dus deze woorden van onze geliefde Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gebruiken en onze dagen beginnen met het lofprijzen van Allah. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua voor nieuwe kleding

Allah de Verhevene is de Voorziener. Hij voorziet ons van zuurstof, eten, drinken, onderdak en heel veel meer, zoals dat Hij ons kleedt. We staan er vaak niet eens bij stil hoe begunstigd we zijn, hoeveel gunsten Allah ons dag in dag uit schenkt, doordat het zo normaal lijkt dat we eten en drinken hebben, kleding, een dak boven ons hoofd, dat de zon opkomt en weer ondergaat.. We zouden onszelf voortdurend moeten herinneren aan hoe groot deze gunsten zijn. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we Allah dankbaar zijn en onze dankbaarheid te uiten, zoals door de onderstaande smeekbede te verrichten wanneer we nieuwe kleding hebben. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Wat te zeggen als je vervoermiddel het opgeeft

Velen van ons hebben hier weleens mee te maken gehad of krijgen er mee te maken: de auto geeft het op of de fiets is kapot gegaan, wat dan? En hoe gaan we daarmee om? Veel mensen zullen hierop reageren met gemopper en soms zelfs scheldend, maar is dat de wijze hoe de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zou reageren? Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Smeekbede bij het wakker worden in de nacht

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Wanneer de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) wakker werd en zich omdraaide, zei hij: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, de Enige, Degene aan Wie de hele schepping onderworpen is. Heer van de hemelen en de aarde en Heer van wat er tussen is, de Almachtige, de Vergevensgezinde.” Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua voor bij het aan- en uitkleden

Het aan- en uitkleden is een handeling die we dagelijks verrichten, soms zelfs meerdere keren op een dag. Maar in hoeverre staan we stil bij het feit dat dit één van de gunsten is waar Allah ons mee voorziet? De islam moedigt ons aan om dankbaar te zijn voor alles wat we krijgen, hoe groot of klein, normaal of bijzonder, goedkoop of duur het ook is. Prijs Allah daarom dus bij het aan- en uitkleden en laten we Hem dankbaar zijn voor de voorzieningen die Hij ons schenkt. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Smeekbede bij het stoppen met eten

Eten en drinken is iets wat we dagelijks doen, maar hoe vaak staan we er echt bij stil hoe we aan ons eten komen? Beseffen we ons echt dat Allah Degene is Die ons voedt, Die ons te drinken geeft? Vooral tijdens deze gezegende maand Ramadan, waarin we vasten van eten en drinken, zouden we onszelf eraan moeten herinneren dat Allah Degene is Die ons voorziet van eten, drinken en van alles. Laten we daarom Allah prijzen voor we met smeekbede bij het beginnen met eten en Hem dankbaar zijn wanneer we klaar zijn met eten, tijdens deze gezegende maand, maar ook buiten deze maand. Allah is Degene Die ons altijd voorziet en alle lofprijzingen komen Hem toe. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua voor het slapen

Er zijn vele handelingen bekend die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uitvoerde voordat hij ging slapen. Zo reciteerde hij Surah Al-IglasSurah Al-Falaq en Surah An-Nas in zijn handen, blies erin en ging met zijn handen over zijn lichaam, beginnend bij zijn hoofd. Deze handelingen herhaalde hij drie keer. Ook droeg hij de mensen op om ayat al-koersie te reciteren voor het slapen gaan, om zo bescherming te krijgen tegen shaytan. Tevens zijn er verschillende smeekbeden die men kan reciteren. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Wat te zeggen bij het verrichten van wudu

In de Koran staat: ‘O jullie die geloven, wanneer jullie je voorbereiden op het gebed, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels.’ In deze Woorden van Allah zien we de verplichting van de wudu terug. De wudu is de sleutel tot het gebed en bezit een grote waarde. Zo heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd: “Degene die wudu verricht zoals hij mij het heeft zien verrichten en daarna twee gebedseenheden verricht vol concentratie, zijn zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken, Gebed |

Smeekbede bij het ontwaken (versie 2)

Allah is onze Schepper, Degene Die ons voorziet, Degene Die tot alles in staat is. Allah heeft ons geschapen en schenkt ons overvloedig veel gunsten. Is het dan niet logisch om de dag te beginnen met het gedenken van Allah? Daarom deze korte, maar mooie smeekbede om onze dagen mee te beginnen, om zo een goede start van de dag te hebben. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua bij verlaten huis (versie 2)

Eerder is de smeekbede “In de Naam van Allah, mijn vertrouwen stel ik in Allah, er is geen macht en geen kracht buiten Allah” al gepubliceerd en deze smeekbede wordt uitgesproken bij het verlaten van onze huizen. Een andere smeekbede die gezegd kan worden, is “O Allah ik zoek mijn toevlucht bij U tegen dwaling of om tot dwaling gebracht te worden, tegen vergissing of dat anderen zich in mij vergissen, tegen onderdrukking of om onderdrukt te worden, tegen onwetendheid of om in onwetendheid te vervallen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |
  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >