Dua bij reizen

Van plan om te gaan reizen? Volg dan het voorbeeld van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en gebruik zijn woorden bij de aanvang van de reis en bij terugkomst na een reis. Zijn voorbeeld is immers het beste voorbeeld en op deze manier kunnen we om de zegeningen van Allah vragen, ook tijdens het reizen. Wat is de islam toch compleet en volmaakt! Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Smeekbede voor achterblijvers door de reiziger

Wanneer we gaan reizen, laten we veel van onze dierbaren achter. Dit kan moeilijk zijn, omdat we ons zorgen over hen maken en misschien bang zijn dat hen iets overkomt. Maar deze zorgen zijn niet nodig. Immers, we laten onze dierbaren achter bij Allah, Degene Die hen en ons geschapen heeft en Die het beste weet wat goed is voor ons allen. Wat er ook gebeurt, het heeft een goede reden en met die gedachte zouden we onze dierbaren die achterblijven bij het reizen, moeten toevertrouwen aan Allah, Degene Die het vertrouwen nooit schendt. Lees verder…

Smeekbede bij aankomst in een stad of dorp

In meerdere overleveringen is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) altijd smeekbeden verrichtte wanneer hij een stad naderde die hij binnen wilde gaan. De smeekbede die hij dan verrichtte was: O Allah, Heer van de zeven hemelen en alles wat er in is, Heer van de zeven aarden en alles wat er op hen is, Heer van de duivels en alles wat zij misleiden, Heer van de winden en alles wat zij verspreiden. Ik vraag U om het goede van deze stad, het goede van haar inwoners en voor al het goede wat er in is en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het slechte van deze stad, het slechte van haar inwoners en het slechte wat er in is.  Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Smeekbede voor de reiziger door de achterblijver

Anas heeft overgeleverd dat er eens een man naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) kwam die wilde gaan reizen. Hij zei: “O Boodschapper van Allah, ik ga op reis, geef me voorzieningen.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Moge Allah je voorzien van vroomheid (taqwa).” De man zei: “Geef me meer voorzieningen.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “En moge Allah je zonden vergeven.” De man zei: “Geef me meer.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde toen: “En moge Allah je het goede schenken, waar je ook bent.” Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Smeekbede van talbiyah bij hadj of umrah

Oem Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft overgeleverd dat zij de Profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen dat degenen die de intentie hebben om de hadj te verrichten, zijn stem zou moeten verheffen, terwijl hij de talbiyah uitspreekt. De talbiya zijn woorden waarmee we Allah lofprijzen en deze woorden luiden als volgt: Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen, Lofprijzingen |

Dua voor de terugreis

Wanneer de profeet (vrede zij met hem) terugkeerde van een reis naar huis, sprak hij bij zijn terugreis ook een smeekbede uit. Deze smeekbede was hetzelfde als de smeekbede die hij (vrede zij met hem) verrichtte wanneer hij op reis ging, alleen voegde hij er de volgende woorden aan toe: ‘Met berouw keren wij terug naar onze Heer, onze Heer aanbiddend, onze Heer prijzend.’ Een mooi voorbeeld voor ons om op te volgen. Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Dua voor het maken van een tussenstop bij reizen

Tijdens het reizen wordt er vaak onderweg gestopt om wat te eten, te rusten en natuurlijk om het gebed te verrichten. Tijdens zo’n tussenstop kunnen we ook een smeekbede verrichten die door de Profeet (vrede zij met hem) verricht werd. Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Dua voor het berijden van een voertuig

Het behoorde tot de gewoonten van de Profeet (vrede zij met hem) om een smeekbede te verrichten wanneer hij zijn rijdier bereed. Vandaag de dag wordt de rijdier niet zo vaak meer als vervoersmiddel gebruikt, maar velen van ons gebruiken de auto of andere voertuigen. Ook bij het bereiden van deze voertuigen kan de smeekbede van de Profeet (vrede zij met hem) gebruikt worden, waarbij we Allah prijzen en Hem om bedekking van onze zonden vragen. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken, Bedevaart en reizen |