Dua bij het dodengebed (versie 3)

Voor het bijwonen van het begrafenisgebed worden we beloond. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei immers: “Degene die aanwezig is bij de dode tot er gebeden voor hem wordt, krijgt (de beloning van een) qiraat. En degene die aanwezig is tot hij begraven wordt, krijgt twee qieraataan.” Hij werd toen gevraagd: “Wat zijn qieraataan?” Hij zei: “Als twee grote bergen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Begrafenis |

Dua om te condoleren (versie 2)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die zijn gelovige broeder condoleert vanwege zijn verlies, Allah zal hem met de kleding van eer kleden op de Dag der Opstanding.” Alleen al op basis van deze overlevering zouden wij dus onze medemoslims moeten condoleren wanneer zij te maken krijgen met het verlies van een dierbare. Maar natuurlijk ook om onze banden te versterken en onze medemoslims een helpende hand te bieden in moeilijke tijden. Lees verder…

Smeekbede staat in Begrafenis |

Dua bij het dodengebed (versie 2)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer een moslim sterft en er veertig moslims aan zijn begrafenisgebed deelnemen die geen deelgenoten aan Allah toekennen, dan wordt hun voorspraak voor hem door Allah aanvaard.” Verricht dus het dodengebed (salaat al-djanaaza) voor de moslims, want zij hebben deze voorspraak nodig, zoals ook wij het op een dag nodig zullen hebben. Lees verder…

Smeekbede staat in Begrafenis |

Dua bij het dodengebed (begrafenis – versie 1)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een moslim heeft tegenover de andere moslim vijf verplichtingen: het beantwoorden van de groet, het bezoeken van een zieke, het aanwezig zijn bij de begrafenis, het aanvaarden van een uitnodiging en het zeggen van ‘Moge Allah genade met je hebben’ als hij niest.” Het verrichten van het dodengebed is dus een belangrijke handeling voor de moslims ten opzichte van andere moslims. Overigens is het geen verplichting voor iedereen. Het dodengebed is namelijk een fard kifayah, wat inhoudt dat het volstaat wanneer slechts een paar moslims het dodengebed verrichten.   Lees verder…

Smeekbede staat in Begrafenis |

Dua om te condoleren (versie 1)

De dood van iemand is voor diens nabestaanden een moeilijke tijd waarbij het goed is om tot hen troostende en bemoedigende woorden te spreken. Een voorbeeld van wat je kunt zeggen bij het condoleren, is het volgende: Lees verder…

Smeekbede staat in Begrafenis |