Dua bij nieuwe maan

De vastenmaand Ramadan start bij het aanschouwen van de nieuwe maan. Om deze reden wordt er op de 29e dag van de maand Shaban gekeken of de nieuwe maan te zien is. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers gezegd: “Ga vasten als jullie hem (de nieuwe maan) zien en stop met vasten als jullie hem (de nieuwe maan) zien. Wanneer het boven jullie bewolkt is, maak dan de (maand) Sha’baan vol tot hij dertig (dagen lang) is.” Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis, Ramadan / vasten |

Dua bij wind

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft over de wind gezegd dat de wind een genade van Allah is. Soms brengt de wind zegeningen en soms brengt het een bestraffing. Hij zei ons daarom niet afkerig te zijn van de wind, maar adviseerde ons om Allah te vragen om het goede van de wind en dat we toevlucht zouden moeten zoeken bij Allah tegen het slechte ervan en dit kan met de volgende smeekbede. Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |

Smeekbede bij wind (versie 2)

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) de volgende woorden uitsprak wanneer er wind stond: ‘O Allah, ik vraag U om de goedheid (van de wind), het goede wat het met zich meebrengt, het goede waarmee het gezonden is en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade (van de wind), het kwade wat het met zich meebrengt en het kwade waarmee het gezonden is.’  Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |

Dua bij onweer

Wanneer de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de donder van het onweer hoorde of wanneer hij de bliksem zag, was hij gewend om een smeekbede tot Allah te richten waarin hij (vrede en zegeningen zij met hem) Allah prees. Wanneer Amir ibn Abdoellah ibn Az-Zoebayr (moge Allah tevreden met hem zijn) het onweer hoorde, stopte hij met praten en sprak de smeekbede in navolging van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uit. Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |

Dua na regen

Hoewel velen van ons liever de zon zien schijnen dan een regenbui, zouden we natuurlijk ook dankbaar moeten zijn voor regen. Laten we ons bijvoorbeeld eens voorstellen hoe de wereld er uit zou zien zonder regen. Alles zou droog zijn en alles zou verdorren, zoals we bijvoorbeeld in woestijnen kunnen zien. We zouden steeds minder water hebben en vele planten, bloemen, bomen en voedselsoorten zouden niet meer kunnen groeien. Laten we ons voorstellen wat voor invloed dat zou hebben op onszelf, onze omgeving en ons dagelijkse leven. De gevolgen hiervan zouden ingrijpend zijn. Ook dit toont ons weer de Wijsheid van Allah, Hij weet wat goed voor ons is en Hij voorziet ons van alles wat we nodig hebben. Laten we Allah dus zeer dankbaar zijn voor alle gunsten die Hij ons schenkt, waaronder de regen. Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |

Dua bij regen

Aangezien we in een land wonen waar het vaak regent, zou iedereen de dua bij regen uit het hoofd moeten leren! Waarom? Tijdens regen worden smeekbeden verhoord. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “Er zijn er twee die niet afgewezen zullen worden: de smeekbede op het moment van de oproep (tot het gebed) en wanneer het regent.” Laten we er dus gebruik van maken en laten we ons vooral beseffen hoe gemakkelijk de islam is… Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |