Prachtige smeekbede van de Profeet tijdens het gebed

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Nooit heeft de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) na het openbaren van “Als de hulp van Allaah en de overwinning zijn gekomen” een gebed verricht zonder daarin te zeggen: “Verheven bent U, O Allah, onze Heer en alle lof zij U, O Allah, vergeef mij.” Volg jij zijn voorbeeld?  Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Smeekbede voor onderweg naar de moskee

Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij de nacht eens doorbracht in het huis van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). Abdullah ibn Abbas vertelt in zijn overlevering over de nacht van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij vertelt dat toen de Muadhin opriep tot het gebed, de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) naar buiten ging (naar de moskee) zeggende: “O Allah, plaats licht in mijn hart en licht op mijn tong, en licht in mijn gehoor en licht in mijn ogen en plaats licht achter me, licht voor me, licht boven me en licht onder me. O Allah, begunstig me met licht.” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Smeekbede qunut tijdens het witr-gebed

Het behoorde tot de gewoonten van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om soms dua qunut te reciteren in het witr gebed. Eén van de dua qunut die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde, is ons overgeleverd door Ali ibn Abi Talib (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem: “O Allah, ik zoek toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid. Ik zoek toevlucht tot Uw Vergiffenis tegen Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U tegen U. Ik ben niet in staat om te voldoen aan de lofprijzing die U toekomt . U bent zoals U Uzelf heeft geprezen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Doea tijdens sudjud in het gebed (versie 4)

De sudjud is een onderdeel van het gebed waarover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het moment waarop de dienaar het dichtste bij zijn Heer is, is tijdens de neerknieling, dus vermeerder de smeekbeden (tijdens deze neerknieling).” Eén van de doea die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebruikt heeft, is: “O Allah, vergeef me al mijn zonden, de grote en de kleine, de eerste en de laatste, de zichtbare en de onzichtbare.” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Dua tussen twee neerknielingen (versie 2)

Tussen de twee neerknielingen in (sazdjahs) nemen we een zithouding aan tijdens het gebed. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zat tijdens deze houding op zijn linkervoet, terwijl hij zijn rechtervoet rechtop hield, waarbij zijn tenen richting de qiblah wezen. Hij gebood dit ook anderen om te doen, hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen iemand die niet op de goede wijze bad: “Als je sazjdah doet, doe het stevig en als je omhoog komt, zit dan op je linker dijbeen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Dua bij sudjud tilawah

Allah zegt in de Koran: “En voor Allah werpt zich neer wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt, gewillig of ongewillig, en ook hun schaduwen (onderwerpen zich) in de ochtend en in de avond.” Dit is één van de verzen waarbij het aanbevolen is om neer te knielen voor Allah (sudjud tilawah). Tijdens deze sudjud tilawa kunnen er verschillende smeekbeden uitgesproken worden, zoals onderstaande. Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed, Koran |

Dua tijdens buiging en knieling in het gebed (versie 3)

Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) de ruku (neerbuiging) en de sudjud (neerknieling) verrichtte en dat hij hierin zei: “Verheerlijkt en Meest Heilig (is Hij), Heer van de engelen en de roeh (Djibriel).” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Wat te zeggen bij het verrichten van wudu

In de Koran staat: ‘O jullie die geloven, wanneer jullie je voorbereiden op het gebed, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels.’ In deze Woorden van Allah zien we de verplichting van de wudu terug. De wudu is de sleutel tot het gebed en bezit een grote waarde. Zo heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd: “Degene die wudu verricht zoals hij mij het heeft zien verrichten en daarna twee gebedseenheden verricht vol concentratie, zijn zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken, Gebed |

Smeekbede bij het omhoog komen uit de ruku

“Het gebed, het gebed”, dit waren één van de laatste woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op zijn sterfbed. Woorden die de hoge status aanduiden van het gebed, want zou de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het gebed spreken op zijn sterfbed als het gebed er niet toe deed? Nee en dat toont ons het belang van het gebed. Het gebed bestaat uit vele handelingen, waaronder de ruku, een neerbuiging voor Allah. Tijdens de ruku verrichten we smeekbeden, maar ook wanneer we omhoog komen uit de ruku en wanneer we rechtop staan. Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Smeekbede tussen twee neerknielingen (versie 1)

Aisha heeft overgeleverd dat wanneer de Profeet (vrede zij met hem) omhoog kwam uit de eerste neerknieling (sudjud), dat hij dan rechtop ging zitten en vervolgens weer de sudjud verrichtte. Tijdens de zithouding sprak hij de volgende smeekbede uit: Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |
  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >