Smeekbede voor een huis in het Paradijs nabij Allah

Allaah heeft de gelovigen een prachtig voorbeeld gegeven van een vrouw die werkelijk alles had wat iemand zich in het wereldse leven zou kunnen wensen, maar zij gaf alles op omwille van Allaah de Verhevene en verkreeg daarmee het welbehagen van Allaah.

Het was Asiyah, de vrouw van Firaun die hierdoor zelfs als voorbeeld genoemd werd in de Koran als voorbeeld voor de gelovigen. Zij gaf al haar bezittingen, haar status en macht en haar huwelijk op, omdat zij wist dat dit wereldse leven maar tijdelijk is. Zij wist dat het er allemaal niet toe zou doen op een dag en dat haar man en wie dan ook haar niet zou kunnen helpen. Zij gaf zich over aan Allaah en verkreeg hiermee het welbehagen van Allaah en tevens heeft Allaah haar als voorbeeld genoemd in de Koran. Allaah zegt in de Koran:

“En Allaah heeft de gelovigen de vrouw van Firaun als voorbeeld gegeven, toen zij zei: “Mijn Heer, bouw voor mij een huis nabij U in het Paradijs, en red mij van Firaun en zijn daden en red mij van het onrechtvaardige volk.”

Zie hier haar wens, een huis in het Paradijs nabij Allaah. Voor deze wens gaf ze zich volledig over aan Allah en deed zij wat het beste voor haar was. Tevens een mooie smeekbede voor ons om te gebruiken, want wie wilt er geen huis in het Paradijs nabij Allaah de Verhevene?

Lees verder…

Smeekbede staat in Koran |

Dua om kennis en om met de rechtschapenen te zijn

Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) wordt vele malen bij naam in de Koran genoemd en is een verheven Profeet. Hij behoort tot de vijf vooraanstaande Profeten waartoe ook onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) behoort. Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) was een standvastig moslim, die overtuigd was van het zuivere monotheïsme: het alleen aanbidden van Allah. Hij was hier standvastig in en gaf zich over aan Allah, zelfs al werd hij vele malen beproefd door Allah met zware beproevingen. Zo werd Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) opgedragen door Allah om zijn eigen zoon te offeren. Hoewel vele van ons zouden twijfelen, was Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) standvastig en hij vertrouwde volledig op Allah dat Hij zou laten gebeuren wat goed was. Hij was bereid om zelfs zijn eigen zoon te offeren. Uiteindelijk stuurde Allah een ram, om die te offeren in plaats van zijn zoon, maar deze situatie is één van de vele voorbeelden die ons de standvastigheid van deze verheven Profeet tonen. In de Koran worden verschillende voorbeelden genoemd.

Ook staat er in de Koran een smeekbede vermeld die door Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) is uitgesproken. Deze smeekbede luidt: ‘Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen. En maak mijn naam vermaard onder de lateren. En maak mij één van de erfgenamen van de Tuin van de gelukzaligheid. En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden. En verneder mij niet op de Da waarop er wordt opgewekt.’ Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) vraagt hier allereerst om wijsheid, waarover Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat hij hiermee om kennis vroeg. En dat hij vroeg om met de rechtschapen moslims te zijn in deze wereld en in het Hiernamaals, degene die ook geloofden in het zuivere monotheïsme. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Toevlucht zoeken tegen de Shaitan

Allah de Verhevene zegt in de Koran, in Surah Al-Muminien: “En zeg: “Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de influisteringen van de Shayatien. En ik zoek mijn toevlucht tot U, mijn Heer, zodat zij niet bij mij komen.” Ibn Kathir heeft in zijn tafsir gezegd dat Allah de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in dit vers opdraagt om toevlucht bij Hem te zoeken tegen de vervloekte Shaitan, omdat niets en niemand anders ons tegen hem kan beschermen, alleen Allah. We worden daarom opgedragen om toevlucht te zoeken bij Allah en ook om Zijn Naam te noemen voor bijvoorbeeld het eten, het slachten en om Hem veelvoudig te gedenken, want Allah is onze Beschermer en Hij is de beste Beschermer.  Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Bescherming bij Allah zoeken tegen de Hel

Wie zijn de dienaren van de Barmhartige? In de Koran zegt Allah, de Verhevene, in een interpretatie van de betekenis: “De dienaren van de Barmhartige zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salaam.” En degenen die de nacht doorbrengen, terwijl zij voor hun Heer knielen en staan. En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling. Voorwaar, het is een zeer slechte vestiging en verblijfplaats.” En degenen die wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden. En degenen die niet naast Allah een andere god aanroepen en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet, zal een bestraffing ontmoeten.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Smeken om het goede van deze wereld en het Hiernamaals

Allah, de Almachtige zegt in de Koran: “Wanneer jullie dan jullie (hadj)rituelen hebben voltooid, gedenk dan Allah, zoals jullie je vaderen gedenken, of nog intenser. Er zijn mensen die zeggen: “Onze Heer, geef ons in de wereld,” maar er is voor hen in het Hiernamaals geen aandeel. En er zijn onder hen die smeken: “Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.” Zij zijn degenen voor wie er een beloning is voor wat zij hebben verricht. En Allah is snel in de afrekening.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Smeekbede van degenen die nadenken

Allah spreekt in de Koran over de bezitters van verstand, die de Tekenen van Allah zien. Allah zegt over hen: “Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, zeggend: “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel. Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die iemand de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn. Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: “Geloof in jullie Heer,” dus geloven wij. Onze Heer vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen. Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers belooft heeft en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Smeekbede voor Leiding en Barmhartigheid

Allah zegt in de Edele Koran: En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: “Wij geloven er in, alles is van onze Heer.” En niemand laat zich vermanen, behalve de bezitters van verstand. (Zij zeggen): “Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker. Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die de mensen verzamelt op de Dag waaraan geen twijfel is.” Voorwaar, Allah verbreekt de belofte niet. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran |

Dua bij sudjud tilawah

Allah zegt in de Koran: “En voor Allah werpt zich neer wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt, gewillig of ongewillig, en ook hun schaduwen (onderwerpen zich) in de ochtend en in de avond.” Dit is één van de verzen waarbij het aanbevolen is om neer te knielen voor Allah (sudjud tilawah). Tijdens deze sudjud tilawa kunnen er verschillende smeekbeden uitgesproken worden, zoals onderstaande. Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed, Koran |

Dua voor een goed einde en vergiffenis

Sterven terwijl we behoren tot de bewoners van het Paradijs, dat is waar we naar verlangen. Maar willen we echt sterven als bewoners van het Paradijs? Wellicht een vreemde vraag, want wie beantwoordt deze vraag nou met nee! Niemand, toch? Maar ondanks dat niemand deze vraag met nee beantwoordt, zijn er slechts weinigen die hun leven zo indelen om het Paradijs te bereiken. Laten we kritisch naar onszelf kijken. Zijn we er echt mee bezig om het Paradijs te bereiken? Vragen we Allah om het Paradijs? Verrichten we daden om tot de bewoners van het Paradijs te behoren? Immers, als je iets echt graag wilt, dan doe je er toch alles voor… Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Dua voor vergeving en licht

Allah zegt in de Koran: O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen op de dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen. Hun licht straalt voor hen en rechts van hen. Zij zeggen: “Onze Heer, vervolmaak voor ons ons licht en vergeef ons: voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken.” Een prachtige smeekbede waarover onder andere Hasan Al-Basri heeft gezegd dat dit een smeekbede is die de gelovigen zullen uitspreken wanneer zij zien dat het licht van de ongelovigen gedoofd wordt. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran |
  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >