Allah prijzen en het goede vragen voor jezelf

Er kwam een man bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem en die zei tegen hem (vrede en zegeningen zij met hem): “Leer me woorden die ik kan zeggen,” waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tegen hem zei: “Zeg: “Niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten. Allah is de Grootste en alle lofprijzingen komen Hem toe. Vrij van alle tekortkomingen is Allah, de Heer der werelden. Er is geen macht noch kracht, behalve met de toestemming van Allah, de Almachtige, de Alwijze.” Toen zei de man: “Deze woorden zijn voor mijn Heer, welke zijn er voor mij?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen: “Zeg: “O Allah, bedek mijn zonden, wees genadig voor mij, leid mij en schenk mij voorzieningen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Lofprijzingen, Persoonlijk |

Waardevolle woorden

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het zeggen van: “Vrij van alle tekortkomingen is Allah, alle lof komt Allah toe, er is geen God (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en Allah is de Allergrootste” is geliefder bij mij dan al hetgeen waarover de zon schijnt.” Lees verder…

Smeekbede staat in Lofprijzingen |

Dua om Allah te prijzen

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is naar ons gestuurd als een voorbeeld voor ons allen. Hij weet het beste hoe wij Allah kunnen behagen en hij bracht deze kennis met alle liefde over, zodat wij er vandaag de dag nog altijd gebruik van kunnen maken, alle lof zij Allah. Het was dan ook de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) die ons de beloning leerde van het honderd keer uitspreken van ‘Geprezen is Allah en alle lof komt Hem toe’. Degene die dit honderd keer per dag doet, diens zonden zullen vergeven worden, ook al zijn deze als het schuim van de zee. En zeg eens eerlijk, wie heeft deze vergeving niet nodig? Lees verder…

Smeekbede staat in Lofprijzingen |

Smeekbede van talbiyah bij hadj of umrah

Oem Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft overgeleverd dat zij de Profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen dat degenen die de intentie hebben om de hadj te verrichten, zijn stem zou moeten verheffen, terwijl hij de talbiyah uitspreekt. De talbiya zijn woorden waarmee we Allah lofprijzen en deze woorden luiden als volgt: Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen, Lofprijzingen |