Allah prijzen en het goede vragen voor jezelf

Er kwam een man bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem en die zei tegen hem (vrede en zegeningen zij met hem): “Leer me woorden die ik kan zeggen,” waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tegen hem zei: “Zeg: “Niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten. Allah is de Grootste en alle lofprijzingen komen Hem toe. Vrij van alle tekortkomingen is Allah, de Heer der werelden. Er is geen macht noch kracht, behalve met de toestemming van Allah, de Almachtige, de Alwijze.” Toen zei de man: “Deze woorden zijn voor mijn Heer, welke zijn er voor mij?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen: “Zeg: “O Allah, bedek mijn zonden, wees genadig voor mij, leid mij en schenk mij voorzieningen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Lofprijzingen, Persoonlijk |

Doea bij luiheid, gierigheid, lafheid en meer

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) diende de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een lange tijd. Hij heeft het leven van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hierdoor van dicht bij meegemaakt en heeft ons veel waardevolle kennis kunnen overleveren. Zo heeft hij overgeleverd dat hij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vaak de volgende doea hoorde zeggen: “O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroevigheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua voor een goed einde en vergiffenis

Sterven terwijl we behoren tot de bewoners van het Paradijs, dat is waar we naar verlangen. Maar willen we echt sterven als bewoners van het Paradijs? Wellicht een vreemde vraag, want wie beantwoordt deze vraag nou met nee! Niemand, toch? Maar ondanks dat niemand deze vraag met nee beantwoordt, zijn er slechts weinigen die hun leven zo indelen om het Paradijs te bereiken. Laten we kritisch naar onszelf kijken. Zijn we er echt mee bezig om het Paradijs te bereiken? Vragen we Allah om het Paradijs? Verrichten we daden om tot de bewoners van het Paradijs te behoren? Immers, als je iets echt graag wilt, dan doe je er toch alles voor… Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Vergeving vragen voor jezelf, je ouders en alle moslims

Is er iemand die dit leest en die zeker weet dat hij of zij geen vergeving nodig heeft van Allah? Iemand op deze wereld? Niemand? Eigenlijk kunnen we het vraagteken achter ‘Niemand?’ beter vervangen voor een uitroepteken, want iedereen is behoeftig aan de vergeving van Allah. We hoeven deze vraag niet te stellen, want we kennen het antwoord al. Er is niemand die zonder zonden is en daarom is het zeer belangrijk dat wij allen veelvoudig vergeving vragen aan Allah, hierbij de Profeet (vrede zij met hem) volgend. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Bij Allah, ik zoek vergeving bij Allah en ik wend mij meer dan zeventig maal per dag tot Hem (om vergeving vragend).” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Wat te zeggen bij woede

Soelayman ibn Sard heeft overgeleverd dat hij bij de Profeet (vrede zij met hem) zat en dat er twee mannen waren die elkaar beledigden. Eén van hen kreeg een rood gezicht en de aders in zijn nek zwollen op. De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “Ik ken woorden waarmee datgene wat hij voelt, weggaat als hij het zou uitspreken…” Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Smeekbede bij beproevingen van anderen

Allah zegt: “Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet op de proef gesteld worden?” Zoals dit vers laat zien en zoals het merendeel van ons zelf ondervonden heeft, onderwerpt Allah ons in ons leven aan vele beproevingen. Hoewel de beproevingen door vele mensen beschouwd worden als slecht, is het juist voor de moslim een zeer grote gunst. Immers, de moslim kan een grote beloning behalen uit het geduldig doorstaan van beproevingen. Dit betekent echter niet dat we zouden moeten vragen om beproevingen. Daarom, als we een beproeving bij anderen zien, zouden we Allah moeten prijzen, omdat Hij ons ervoor behoed heeft. Lees verder…

Smeekbede staat in Familie en omgeving, Persoonlijk |

Dua voor overgave aan Allah

Allah is onze Heer en wij behoren enkel en alleen op Hem te vertrouwen. Deze overtuiging dragen we in ons hart, en wij zouden het ook moeten tonen met onze daden en uitspraken. Allah is Degene Die de hemelen en de aarde geschapen heeft met alles wat er in is. Hij is Degene Die ons geschapen heeft en ons onderhoudt en wij zullen tot Hem terugkeren. Het is niet meer dan logisch dat we Hem om leiding vragen, om vergeving, om hulp, om voorzieningen, om alles en dat we Hem vol overgave aanbidden. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Dua bij blijdschap

Veel mensen roepen Allah alleen aan in tijden waarin zij het moeilijk hebben, in tijden vol leed en beproevingen. Maar we zouden ons natuurlijk altijd tot Allah moeten wenden, niet alleen in slechte tijden. Ook in goede tijden zouden we Allah moeten prijzen voor alle gunsten die Hij ons schenkt en we zouden Hem dankbaar moeten zijn. Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua bij beproevingen

Moslim zijn, betekent niet dat we gevrijwaard zijn van beproevingen. Iedereen krijgt te maken met beproevingen. Echter, het verschil is dat de moslim beloond wordt voor de beproevingen wanneer de moslim er op een goede manier mee omgaat. De profeet (vrede zij met hem) heeft immers gezegd: “Hoe wonderlijk is het geval van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is bij niemand anders het geval dan bij de gelovige. Wanneer hij iets aangenaams ervaart, uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dat is goed voor hem. Wanneer hij tegenslag ervaart, heeft hij er geduld mee en dat is ook goed voor hem.” Een goede reden dus om op onze houding te letten wanneer beproevingen ons overkomen. Hiervoor kunnen we de woorden van de profeet (vrede zij met hem) gebruiken die hij uitsprak wanneer er iets gebeurde wat hij als beproeving ervaarde en zie hier hoe hij zich compleet overgaf aan Allah.. Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua bij het wakker worden in de nacht

Aishah heeft overgeleverd dat wanneer de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wakker werd in de nacht en zich omdraaide, zei hij: “Niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, de Enige, de Overweldiger, de Heer van de Hemelen en de aarde en alles ertussen, de Almachtige, de Vergevingsgezinde.”  Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |