Citadel van de Moslim

De meeste smeekbeden die op DuaKracht.nl vermeld staan, staan tevens vermeld in het boekje Citadel van de Moslim. De Citadel van de Moslim is een klein pocket boekje waarin vele authentieke smeekbeden vermeld staan voor verschillende situaties en handelingen.

De Citadel van de Moslim is in het Arabisch bekend als Hisnul Muslim en de Citadel van de Moslim is ook in het Engels verkrijgbaar onder de naam Fortication of the Muslim. Een echte aanrader om in je bezit te hebben en die je overal mee naar toe kunt nemen, zodat je op ieder moment de juiste dua kan vinden.

Veel van de smeekbeden die op deze site vermeld staan, staan ook vermeld in de Citadel van de Moslim. Wil je deze smeekbeden leren? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief om iedere week een dua te leren.

Inhoudsopgave Citadel van de Moslim

 1. Smeekbeden bij het wakker worden.
 2. Smeekbede voor tijdens het aankleden.
 3. Smeekbede voor het aantrekken van nieuwe kleding.
 4. Smeekbede voor iemand die nieuwe kleding draagt.
 5. Wat te zeggen bij het ontkleden.
 6. Smeekbede voor bij het betreden van het toilet.
 7. Smeekbede voor bij het verlaten van het toilet.
 8. Smeekbede voor de wudu (kleine wassing).
 9. Smeekbede bij het beëindigen van de kleine wassing.
 10. Smeekbede bij het verlaten van het huis.
 11. Smeekbede bij het betreden van de woning.
 12. Smeekbede bij het gaan naar de moskee.
 13. Smeekbede bij het betreden van de moskee.
 14. Smeekbede bij het verlaten van de moskee.
 15. Smeekbeden bij het horen van de oproep tot het gebed.
 16. Smeekbeden voor het begin van het gebed.
 17. Smeekbeden tijdens Roekoe’.
 18. Smeekbeden bij het opkomen uit de Roekoe’ houding.
 19. Smeekbeden tijdens Soedjoed.
 20. Smeekbede tussen twee Sadjda’s.
 21. Smeekbeden tijdens het neerknielen na recitaties van verzen uit de Qor’aan.
 22. Smeekbeden voor At-Tashahhoed tijdens het gebed.
 23. Zegeningen uitspreken op de Profeet na de Tashahhoed.
 24. Smeekbeden na de laatste Tashahhoed en voor het beëindigen van het gebed.
 25. Smeekbeden na Tasliem in het gebed.
 26. Smeekbede van de istikhaarah-gebed.
 27. Smeekbeden voor in de ochtend en avond.
 28. Smeekbeden voor het slapen gaan.
 29. Smeekbede bij het wakker worden in de nacht.
 30. Smeekbedes na het ontwaken na een slechte droom.
 31. Wat te doen als u een slechte droom hebt gehad.
 32. Smeekbede tijdens Al-Qoenoet in de Witr gebed.
 33. Smeekbede na tasliem tijdens het Witr gebed.
 34. Smeekbede in tijden van bedroevigheid en bezorgdheid.
 35. Smeekbede tegen verdriet.
 36. Smeekbede bij het tegenkomen van de vijand of een machtige heerser.
 37. Smeekbede tegen onderdrukking van de heerser.
 38. Smeekbede tegen een vijand.
 39. Wat te zeggen bij vrees van een volk.
 40. Smeekbede voor degene die getroffen wordt door twijfel in het geloof.
 41. Smeekbede voor het aflossen van schulden.
 42. Smeekbede tegen de afleidingen van Shaytaan tijdens het gebed en de recitatie van de Qor-aan.
 43. Smeekbede voor wanneer u iets te moeilijk wordt.
 44. Wat dient degene die een zonde gepleegd heeft te zeggen.
 45. Smeekbede om de Shaytaan en zijn influisteringen te verdrijven.
 46. Smeekbede voor wanneer er iets gebeurt waartegen afkeer is of wanneer het doel niet bereikt wordt.
 47. Felicitaties voor een geboorte en het antwoord daarop.
 48. Hoe naar Allah’s bescherming te zoeken voor kinderen.
 49. Smeekbede bij het bezoeken van een zieke.
 50. Beloning voor het bezoeken van de zieken.
 51. Smeekbede voor degene die hoop op leven heeft opgegeven.
 52. Laatste woorden van een stervende.
 53. Smeekbede wanneer iemand een tragedie overkomt.
 54. Smeekbede bij het sluiten van de ogen van de dode.
 55. Smeekbede voor de dode bij het begrafenisgebed.
 56. Smeekbede voor een kind bij het begrafenisgebed.
 57. Smeekbede om te condoleren.
 58. Smeekbede bij het plaatsen van een overledene in het graf.
 59. Smeekbede nadat de overledene begraven is.
 60. Smeekbede voor het bezoeken van een graf.
 61. Smeekbede voor wanneer de wind waait.
 62. Smeekbede bij onweer.
 63. Een paar smeekbedes om een regenbui te vragen.
 64. Smeekbede tijdens een regenbui.
 65. Smeekbede na regenval.
 66. Smeekbede voor het onthouden van regen.
 67. Smeekbede bij het waarnemen van de nieuwe maan.
 68. Smeekbede bij het verbreken van het vasten.
 69. Smeekbede bij het beginnen met eten.
 70. Smeekbede na het beëindigen van het eten.
 71. Smeekbede van een gast voor zijn gastheer die eten aangeboden heeft.
 72. Smeekbede voor iemand die u drinken geeft of als hij dat wil doen.
 73. Smeekbede voor mensen die u uitnodigen om samen het vasten te verbreken.
 74. Smeekbede van een vastende wanneer het eten voorbereid is en toch zijn (vrijwillige) vasten niet heeft verbroken.
 75. Wat te zeggen wanneer een vastende uitgescholden wordt.
 76. Smeekbede bij het zien van de eerste tros dadels.
 77. Smeekbede bij het niezen.
 78. Wat te zeggen wanneer een ongelovige niest en Allah lofprijst.
 79. Smeekbede voor degene die in een huwelijk treedt.
 80. Smeekbede voor degene die in een huwelijk treed en een rijdier aanschaft.
 81. Smeekbede voor de seksuele gemeenschap.
 82. Smeekbede bij woede.
 83. Smeekbede bij het treffen van iemand die beproefd wordt.
 84. Gedenking tijdens een bijeenkomst.
 85. Goedmaking na het bijwonen van een bijeenkomst.
 86. Smeekbede voor iemand die tegen u zegt: “Moge Allah u vergeven”.
 87. Smeekbede voor iemand die een gunst voor u verricht.
 88. Allah’s bescherming tegen de anti-christ (dadjaal).
 89. Smeekbede voor iemand die tegen u zegt “ik hou van u omwille van Allah”.
 90. Smeekbede voor iemand die een gedeelte van zijn geld of bezit aan u geeft.
 91. Smeekbede voor iemand die u geld leent in noodgevallen.
 92. Smeekbede tegen angst voor shirk.
 93. Smeekbede voor iemand die tegen u zegt: “Moge Allah u zegenen”.
 94. Smeekbede tegen het verafschuwen van de zogenaamde slechte voortekenen.
 95. Smeekbede voor het berijden van een voertuig of een rijdier.
 96. Smeekbede bij het reizen.
 97. Smeekbede bij aankomst in een stad of een dorp.
 98. Smeekbede voor het betreden van een markt.
 99. Smeekbede voor wanneer uw vervoermiddel het opgeeft.
 100. Smeekbede die de reiziger doet voor de achterblijvers.
 101. Smeekbede die degene die achter blijft voor de reiziger zegt.
 102. Takbier en het prijzen van Allah tijdens een reis.
 103. Smeekbede van een reiziger bij dageraad.
 104. Smeekbede wanneer iemand een woning betreedt tijdens een reis of daarbuiten.
 105. Smeekbede bij de terugkeer van een reis.
 106. Wat te zeggen als er iets gebeurt waarover u tevreden of niet tevreden bent.
 107. De gunsten van het opnoemen van de zegening/groeten over de profeet .
 108. Het verspreiden van de salaam (groeten).
 109. Hoe te antwoorden wanneer een ongelovige u met Salaam groet.
 110. Smeekbede bij het horen van het kraaien van een haan en het balken van een ezel.
 111. Smeekbede bij het horen blaffen van een hond in de nacht.
 112. Smeekbede voor iemand die u uitgescholden hebt.
 113. Wat zegt een moslim als hij zijn moslimbroeder prijst.
 114. Wat moet de moslim zeggen wanneer hij geprezen wordt.
 115. Hoe dient de pelgrimganger attalbieya te doen bij Al-H’adj of Al-’oemrah.
 116. Takbier roepen bij het passeren van de zwarte steen.
 117. Smeekbede die gereciteerd wordt tussen de Al-Yamaani hoek en de zwarte steen.
 118. Smeekbede tijdens het staan op de heuvel As-Safa en Al-Marwah.
 119. Smeekbede om te reciteren op de dag van ‘Arafa.
 120. Smeekbede om te reciteren in Al-Mash’ari l-H’araam.
 121. Takbier bij het gooien van de stenen.
 122. Wat te zeggen bij verbazing of het zien van iets wat vreugde brengt.
 123. Wat te zeggen wanneer er iets gebeurt wat blijdschap bij u zaait?
 124. Wat te zeggen wanneer u pijn voelt in uw lichaam.
 125. Smeekbede voor degene die vreest iets te raken met een boze oog.
 126. Wat te zeggen bij angst.
 127. Wat te zeggen bij het slachten of offeren van een dier.
 128. Wat te zeggen om het kwade van de Shaytaan ongeldig te maken.
 129. Berouw tonen en vergeving vragen.
 130. Het profijt van: Tasbieh’ , Tah’mied, Tahliel en Takbier
 131. Hoe prees de profeet Allah?
 132. Verschillende goede daden en algemene etiquette.