Disclaimer en copyright Duakracht.nl

Bismillahi arRahman arrahim

Aansprakelijkheid
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de verstrekte informatie. Duakracht.nl betracht omwille van Allah uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, het samenstellen en het verspreiden van informatie, maar kan desondanks niet instaan voor de juistheid of de volledigheid ervan. Indien er schade ontstaat door gebruik, door onvolledigheid of door onjuistheid van de aangeboden informatie op de website, aanvaardt Duakracht.nl geen enkele verantwoordelijkheid. Ook kan Duakracht.nl niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Tevens aanvaardt Duakracht.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de websites die niet onderhouden worden door Duakracht.nl en ook is Duakracht.nl niet aansprakelijk voor de privacyregelgevingen en de inhoud ervan. Dit geldt zowel voor de websites waarnaar Duakracht.nl verwijst als voor de websites vanaf waar er verwezen wordt naar Duakracht.nl
Verantwoordelijkheid
De gebruiker van de informatie op Duakracht.nl, is zelf verantwoordelijk voor de keuze hiervoor en voor het gebruik ervan. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Er bestaat ten aanzien van de inhoud van Duakracht.nl geen overnemingvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Op deze website is Nederlands recht van toepassing.
Privacy
Er wordt gebruik gemaakt van cookies (tekstbestanden welke op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de gebruiker van Duakracht te herkennen. Tevens worden er cookies gebruikt voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van Duakracht.nl. Alle gegevens die door verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk bewaard worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden deze gegevens op een andere manier openbaar gemaakt.
Duakracht.nl maakt gebruik van de webanalyse-service Google Analytics, welke aangeboden wordt door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers Duakracht.nl gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van Duakracht.nl wordt samen met het IP-adres van de gebruiker, overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten.
Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe gebruikers Duakracht.nl gebruiken. Ook wordt het gebruikt voor het maken van rapporten over de websiteactiviteit voor website-exploitanten en voor andere diensten die betrekking hebben op de websiteactiviteit en het internetgebruik. Google is vrij om deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Het gebruik van cookies kan door de gebruiker geweigerd worden door in de browser de daartoe behorende instellingen te wijzigen. Echter zal de gebruiker in dat geval Duakracht.nl niet op alle mogelijke manieren kunnen benutten. Door gebruik te maken van Duakracht.nl geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van diens informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven is.
┬ę Alle rechten zijn voorbehouden aan Duakracht.nl