Geloven in de Dag des Oordeels

De Dag des Oordeels lijkt voor velen ver weg en sommige mensen lijken zelfs te denken dat het nooit zal plaatsvinden. Hoeveel mensen leven hun leven niet denkende dat er niks is nadat zij sterven? Zij denken dat dit leven het enige leven is wat ze zullen hebben. Allah zegt over hn in de Koran: ‘En Wij hebben de hemel en de aarde en wat daartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn.’ (38:56).

De moslim niet, de moslim gelooft dat er op een dag een dag zal komen waarop iedereen beoordeeld zal worden op wat hij of zij tijdens zijn of haar leven deed. De moslim gelooft in de woorden van Allah: ‘En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals is zeker het echte leven, als zij het wisten!’ (29:64).

En eigenlijk is dit niet meer dan logisch. Wanneer zou anders alle onrecht die we op deze wereld tegenkomen, bestreden worden? Wanneer zou anders iedereen de straf krijgen die hem of haar toekomt? Het is zelfs rechtvaardig dat er een Dag des Oordeels komt. Kijk naar de vele onschuldige mensen die gestraft worden, of die gedood werden of die onrecht aangedaan werden en die nooit hun recht hebben gehad. En kijk naar de vele mensen die anderen onrecht aandeden, misschien wel hun hele leven lang. Er is een dag nodig waarop iedereen krijgt wat hem of haar toekomt. De dag waarop Allah, de Rechtvaardige zal rechtspreken tussen alle mensen.

Het geloven in de Dag des Oordeels behoort tot het geloof. Er valt veel over te vertellen, vooral ook over hoe deze Dag eruit zal zien en wat er zal gebeuren. Al blijft het een zaak wat tot het ongeziene behoort en we niets meer over weten dan wat er over in de Koran staat en in de Sunnah.

Bekijk hier de andere zuilen van iman: