Dhikr

Allah spreekt in de Koran over de gelovige mannen en vrouwen die Hem gedenken en belooft hen vergeving en een geweldige beloning. Allah zegt in de Koran: …en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning. 1

Dhikr (Allah gedenken) is een goede zaak waar Allah menig keer toe oproept in de Koran. Zo zegt Hij: O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig! 2

En in een andere aya zegt Hij: En gedenk jouw Heer in jezelf, met nederigheid en vrees, en zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond en behoor niet tot de achtelozen. 3 Hij maakt ons in deze aya kenbaar op welke wijze wij dhikr dienen te verrichten: in onszelf, met nederigheid en vrees voor Allah, zonder luidruchtigheid en zonder achteloosheid. Hij roept ons op om Hem in de ochtend en in de avond te gedenken.

Laten wij er dus gehoor aan geven en dhikr verrichten, want dan zal Hij ons ook gedenken: Gedenk Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar. 4

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei over dhikr: “De vergelijking van degene die Zijn Heer gedenkt en degene die zijn Heer niet gedenkt, is als de vergelijking van de levende en de dode.” 5

En bekijk de bewijzen in ons artikel: Allah gedenken

Of bekijk hier verschillende smeekbeden: Lofprijzingen van Allah

______________________
1: Surah Al-Ahzaab 33:35 (deel van de aya)
2: Surah Al-Ahzaab 33:41
3: Surah Al-A’raaf 7:205
4: Surah Al-Baqarah 2:152
5: Boekhaarie