Doua

Het woord doua wordt in het Nederlands vaak vertaald als smeekbede. Het is een smeekgebed die tot Allah gericht wordt waarin vrijwel alles gevraagd kan worden. Het is een vorm van aanbidding en het verrichten van doua laat de nederigheid zien van de verrichter van de doua ten opzichte van Allah. Allah houdt ervan om aangeroepen te worden en daarom zegt Hij in de Koran in soerah Ghafir over doua:

“Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.”

Het verrichten van doua is dus een belangrijke zaak binnen de islam en daarom zouden wij Allah vaak om het goede moeten smeken en Hem moeten vragen het slechte van ons af te houden.  

Meer informatie over smeekbeden

  • Wat is een smeekbede?
  • Verschillende soorten doua
  • 25 redenen om dua te verrichten
  • Twee soorten smeekbeden
  • Waarom zouden wij een smeekbede moeten verrichten?
  • Aan welke voorwaarden moet een smeekbeden voldoen?
  • Hoe dienen wij smeekbeden te verrichten?
  •