Dode harten en niet verhoorde smeekbeden

Het is overgeleverd dat Ibrahim ibn Adham (moge Allah hem genadig zijn) eens door een markt van Basra liep. De mensen verzamelden zich om hem heen en vroegen (aan hem):

“O Abu Ishaq, Allah de Verhevene zegt in Zijn Boek: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren,” en we hebben Hem een lange tijd aangeroepen, maar Hij verhoort onze gebeden niet.”

Ibrahim ibn Adham antwoordde:

“O mensen van Basra, jullie harten zijn gestorven met betrekking tot tien zaken:

  1. Jullie kennen Allah, maar jullie geven Hem Zijn Rechten niet;
  2. Jullie hebben het Boek van Allah gelezen, maar jullie handelen er niet naar;
  3. Jullie beweren te houden van de Boodschapper van Allah, maar jullie negeren zijn Sunnah;
  4. Jullie beweren vijanden te zijn van de Shaitan, maar jullie volgen hem;
  5. Jullie zeggen van het Paradijs te houden, maar jullie werken er niet voor;
  6. Jullie zeggen het Hellevuur te vrezen, maar jullie brengen jezelf dichter bij het (door te zondigen);
  7. Jullie stellen dat de dood de waarheid is, maar jullie bereiden jezelf er niet op voor;
  8. Jullie zijn druk met het zoeken van de fouten van anderen, maar negeren jullie eigen fouten;
  9. Jullie benutten de gunsten van jullie Heer, maar jullie zijn er niet dankbaar voor;
  10.  En tenslotte: jullie begraven jullie doden zonder er lessen uit te trekken.”

Artikel met anderen delen? Heel graag! Vermeld dan ook DuaKracht.nl

Meer informatie over deze uitspraak

Deze woorden werden uitgesproken door Ibrahim ibn Adham, Abu Ishaq. Hij is overleden in het jaar 162 na hidjrah. Zijn woorden staan vermeld in Hilyah Al-Awliya van Abu Nu’aym, 8:15-16. Het Koranvers wat in deze uitspraak genoemd wordt, staat in Surah Ghafir 40:60 en is een interpretatie van de betekenis, evenals de rest van de tekst.

Bekijk ook het artikel: Waarom worden onze smeekbeden niet verhoord?