Dua voor ongelovigen en niet-moslims

Er zijn verschillende ahadith die laten zien dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) smeekbeden verrichtte voor een ongelovige om geleid te worden (tot de islam). Uit deze ahadith kunnen we opmaken dat het toegestaan is om een smeekbede voor leiding te verrichten voor ongelovigen en niet-moslims. Echter is het niet toegestaan om andere smeekbeden voor hen te verrichten, met enkele uitzonderingen daar gelaten, want sommige geleerden hebben uitzonderingen gemaakt.

Een hadith waaruit we kunnen opmaken dat we voor niet-moslims leiding mogen vragen is de volgende hadith van Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij heeft overgeleverd dat Tufayl ibn Amr al-Dawsi (moge Allah tevreden met hem zijn) naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ging en zei: “Daws (een bekende stam in die tijd) zijn vervloekt, zij zijn ongehoorzaam en koppig. Roep Allah tegen hen aan.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “O Allah, leidt Daws en breng hen hier.” 1

In een andere overlevering levert Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) over: “Toen mijn moeder nog een mushrik was, nodigde ik haar altijd uit tot de islam. Ik nodigde haar op een dag uit tot de islam en zij zei iets over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wat ik niet leuk vond om te horen. Vervolgens ging ik huilend naar de Boodschapper van Allah en zei (tegen hem): “O Boodschapper van Allah, ik heb mijn moeder uitgenodigd tot de islam, maar zij weigert. Ik nodigde haar vandaag uit en ze zei iets over jou wat ik niet leuk vond om te horen. Roep Allah aan om de moeder van Abu Huraira te leiden.” De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Hij vertelt verder: “Ik ging terug (naar huis) met een optimistisch gevoel door de smeekbede van de Boodschapper van Allah. Toen ik aankwam, ging ik naar de deur, maar de deur was op slot. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen en zei: “Blijf waar je bent, O Abu Huraira.” Ik hoorde het geluid van water. Ze waste zichzelf (ghusl), deed haar kleed aan en bedekte snel haar hofd met haar hoofdbedekking. Daarna opende zij de deur en zei: “O Abu Huraira, ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.” Ik ging terugnaar de Boodschapper van Allah, terwijl ik huilde van geluk en zei: “O Boodschapper van Allah, blijde tijdingen, Allah heeft jouw smeekbede verhoord en de moeder van Abu Huraira geleid.” Hij prees en dankte Allah.” 2 

Natuurlijk moeten ook deze smeekbeden voor ongelovigen gepaard gaan de etiquette van smeekbeden en zou je rekening moeten houden met de tijden met een grote kans op verhoring van smeekbeden en rekening moeten houden met voorwaarden voor smeekbeden.

____________________
1: Bukharie & Muslim
2: Muslim