Eid-gebed: de wijze en de etiquette

Toen de Profeet (Allah’s vrede en zegening zij met hem) naar Medina emigreerde, hadden de mensen daar twee feestdagen jaarlijks. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen tegen hen:

“Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdagen): de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha.” 1

Het bijzondere aan deze feestdagen is, dat beide feestdagen verbonden zijn aan belangrijke zuilen van de Islam. Eid al-Fitr is één van deze feestdagen en dit feest wordt ook vaak het Suikerfeest genoemd, al geeft deze benaming geen juiste betekenis aan Eid al-Fitr. Het vindt meteen na de Ramadan plaats en is dus verbonden aan de zuil van het vasten tijdens de Ramadan. Eid al-Fitr is op de eerste dag van de maand Shawal, meteen na de maand Ramadan. Eid al-Fitr duurt één dag en wordt daarom ook wel het kleine feest genoemd.

De andere feestdag, Eid al-Adha, wordt ook wel het Offerfeest of het Slachtfeest. Dit feest duurt drie dagen en wordt daarom ook wel het grote feest genoemd. Eid al-Adha is verbonden aan een andere zuil van de islam: de bedevaart (Hadj). Na afloop van de bedevaart, vindt op de tiende dag van de maand Dhul-Hijja Eid al-Adha plaats.

Een belangrijk onderdeel van zowel Eid al-Adha als Eid al-Fitr is het Eid gebed:

De wijze van het Eid gebed

Het Eid gebed (zowel voor Eid al-Adha als voor Eid al-Fitr) bestaat uit twee gebedseenheden (rakah) en deze worden gezamenlijk verricht. Het Eid gebed wordt op de volgende manier verricht volgens de sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) startte het Eid gebed zonder adhaan of iqaamah, maar wel met de openingstakbier. Daarna herhaalde hij de takbier nog zes keer. Hierna ging de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over tot het reciteren van soerah al-Fatiha en daarna soerah al-Ala of Soerah Qaf. Vervolgens verrichtte hij de rest van de eerste gebedseenheid zoals het dagelijkse gebed, met de ruku en de sudjud en de daarbij behorende smeekbeden.

Bij het opstaan na de eerste gebedseenheid sprak hij (vrede en zegeningen zij met hem) de takbier uit en deze takbier herhaalde hij nog vijf keer. Vervolgens reciteerde hij soerah al-Fatiha en daaropvolgend soerah al-Ghaasiya of soerah al-Qamar. De rest van het gebed verrichtte hij zoals het dagelijkse gebed en hij sloot af met de tasliem.

Na het afsluiten van het gebed stond de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op en hij begon de mensen toe te spreken en te vermanen.

Andere etiquette bij Eid en het Eid gebed

 • Het uitspreken van de Eid takbier.
 • Voor ieder Eid gebed verrichtte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de grote wassing (ghusl). Verder droeg hij bij het Eid gebed altijd de mooiste kleding en ook is het voor mannen aangeraden om parfum te gebruiken. 2
 • Het nemen van een andere terugweg dan de weg die op de heenweg genomen is, is aangeraden. 3
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte het Eid gebed altijd op een grote buitenplaats, een musala. Hij deed dit altijd, behalve één keer, omdat het regende.
 • Voor het Eid gebed is er geen oproep, er is dus geen adhan en geen iqama. 4
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde tijdens het Eid gebed soerah Al-Ala in de eerste gebedseenheid en soerah Al-Ghaasiya in de tweede gebedseenheid. Of hij reciteerde soerah Qaf in de eerste gebedseenheid en soerah Al-Qamar in de tweede gebedseenheid. 5
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte altijd eerst het Eid gebed. Na het Eid-gebed sprak hij de mensen toe en vermaande hij hen. 6
 • Hij (vrede en zegeningen zij met hem) ging na het Eid gebed ook naar de vrouwen, om hen te vermanen. 7
 • Het is voor vrouwen toegestaan om het Eid gebed bij te wonen. 8 Er zijn zelfs geleerden die het bijwonen van het Eid gebed door vrouwen verplicht gesteld hebben.
 • Het is toegestaan om elkaar te feliciteren op Eid en het is goed om samen te komen op Eid.
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) at voor het Eid gebed op Eid al-Fitr een oneven aantal dadels.
 • Voor het Eid gebed voor Eid al-Adha at de Profeet (vrede en zegeningen zij hem) niks tot hij zijn offerdier had geslacht (dus pas na het gebed en na het offeren).
 • Het offeren op Eid al-Adha mag pas plaatsvinden na het Eid gebed. Een offer dat voor het Eid gebed gebracht wordt, is niet aan te merken als een offer. 9

__________________________________________
1: Abu Dawud
2: Al-Haakim
3: Boekhaarie, Moeslim, Ahmad, At-Thirmidhi, Aboe Dawoed en Al-Haakim
4: Boekhaarie en Moeslim
5: Moeslim en Aboe Dawoed
6: Boekhaarie en Moeslim
7: Boekhaarie en Moeslim
8: Boekhaarie, Moeslim, Ibn Maajah en Al-Baihaqi
9: Boekhaarie

Meer informatie over Eid