Geloven in Engelen

Hoewel de Engelen tot de wereld van het ongeziene behoren, geloven moslims in het bestaan van Engelen. Wanneer iemand het bestaan van Engelen zou ontkennen, zou degene de gehele islam ontkennen. Immers, de Engelen hebben een grote rol gespeeld bij de openbaring van de Islam. De Engel Djibriel (Gabriel) bracht immers de Koran over op de Profeet (vrede zij met hem) en leerde de Profeet (vrede zij met hem) over de islam. Zo is er een hadith die ons dit laat zien. In deze hadith kwam de Engel Djibriel naar de Profeet (vrede zij met hem) die met zijn metgezellen zat en leerde hen over de islam.

Het geloven in Engelen houdt onder andere in dat we geloven dat zij uit licht geschapen zijn en dat zij Allah altijd gehoorzamen. We geloven in de taken van de Engelen, zo zijn er Engelen die onze goede en slechte daden opschrijven, er zijn engelen die de dode in het graf ondervragen en nog vele andere engelen met andere taken. Ook geloven we in hun namen, of deze bekend zijn bij ons of niet.

Het geloven in de Engelen, houdt niet in dat we hen dienen te aanbidden. Wij dienen immers alleen Allah te aanbidden. Engelen zijn slechts schepselen, zoals wij dit ook zijn.

Bekijk hier de andere zuilen van iman: