Smeekbede bij beproevingen van anderen

Allah zegt: “Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet op de proef gesteld worden?” Zoals dit vers laat zien en zoals het merendeel van ons zelf ondervonden heeft, onderwerpt Allah ons in ons leven aan vele beproevingen. Hoewel de beproevingen door vele mensen beschouwd worden als slecht, is het juist voor de moslim een zeer grote gunst. Immers, de moslim kan een grote beloning behalen uit het geduldig doorstaan van beproevingen. Dit betekent echter niet dat we zouden moeten vragen om beproevingen. Daarom, als we een beproeving bij anderen zien, zouden we Allah moeten prijzen, omdat Hij ons ervoor behoed heeft.

Smeekbede in het Arabisch

الْحَمْـدُ للهِ الّذي عافاني مِمّا ابْتَـلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَـني عَلى كَثيـرٍ مِمَّنْ خَلَـقَ تَفْضـيلا

Betekenis van de smeekbede

Alle lofprijzingen komen Allah toe Die mij gespaard heeft voor datgene waarmee Hij jou getroffen heeft en mij daarmee begunstigd heeft boven veel schepselen.

Uitspraak van de smeekbede

Al-h’amdoelillahi alladhie 3aafaanie mimmaa abtalaaka bihi wa faddhalanie 3ala kathierin mimman galaqa tafdhiela.

Extra informatie over de smeekbede

Deze smeekbede staat vermeld in At-Thirmidhi (5/494). Het Koranvers staat in soerah Al-Ankaboet (29:2).

Trefwoorden: